Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 23 juli 2001.

Bonn: Aelvoet en Deleuze bereiken doorbraak


Agalev is verheugd met de redding van het Kyoto-protocol. Mede dankzij de onverdroten inzet van de groene ministers in de EU-lidstaten en de gezonde mengeling van engagement en realisme, kwam een compromisvoorstel tot stand waar, op de VS na, alle lidstaten zich naar konden schikken.

Belangrijk is dat kernenergie niet weerhouden werd als maatregel om de CO2-uitstoot te reduceren. Je kunt de ene kwaal nu eenmaal niet met een andere bestrijden. Betekenisvol is tevens dat de wereldgemeenschap de rechts-liberale regering Bush heeft geïsoleerd. Dit akkoord vormt een eerste belangrijke stap naar de omkering van het klimaatprobleem.

In de volgende maanden komt het er op aan de engagementen ook daadwerkelijk te realiseren door middel van concrete beleidsmaatregelen. De invoering van een CO2/energietaks is hierbij aangewezen, zo mogelijk op EU-vlak of op niveau van onze buurlanden, zo nodig op nationaal vlak.

Eloi Glorieux, Vlaams volksvertegenwoordiger
Leen Laenens, Volksvertegenwoordiger,
Jos Geysels, Politiek secretaris


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/
persteksten : https://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Aelvoet en Deleuze bereiken doorbraak in reduceren van CO2 '
Lees ook