AES Wind Generation breidt VK Portfolio nu ook naar Poolse markt uit

en kondigt start aan van commerciële activiteiten van 213 MW in Europa

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)-- 20100408 --

AES Wind Generation, een volle dochtermaatschappij van AES Corporation (NYSE: AES) heeft vandaag de aankoop aangekondigd van Your Energy Ltd (YEL), een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde windontwikkelaar. Ook heeft het bedrijf een overeenkomst gesloten voor de aankoop van aandelen voor 51 percent in een windportfolio van 3E, een Poolse windontwikkelaar. Samen betekent dit een toevoeging van meer dan 700 MW aan de Europese pijplijn van AES Wind Generation. Hiervoor zijn er $400 miljoen aan AES kapitaal over een periode van vijf jaar nodig. Van dit bedrag wordt $120 miljoen aan AES-kapitaal geïnvesteerd in de aanbouw van 200 MW tegen het einde van 2011. Deze ontwikkelingen vinden plaats, terwijl AES Wind Generation heeft aangekondigd dat het commerciële activiteiten is aangegaan voor drie van haar projecten in heel Europa gedurende het eerste kwartaal van 2010, waaronder het 35 MW St. Patrick project in Frankrijk, het 22 MW North Rhins project in Schotland, en het 156 MW St. Nikola project in Kavarna, Bulgarije.

“In lijn met onze strategie waarbij we ons richten op vernieuwbare snelle groei-energiemarkten in Europa, wordt met deze transacties de portfolio van AES Wind Generation uitgebreid binnen het Verenigd Koninkrijk en verder naar Polen. Met meer dan 200 MW in een geavanceerd stadium van ontwikkeling, betekenen deze investeringen een bijdrage aan onze groei in 2012 en daarna,” verklaarde Paul Hanrahan, president en Chief Executive Officer van AES.

In overeenstemming met de Vernieuwende EU Energierichtlijn van 2009, moeten zowel het Verenigd Koninkrijk als Polen tegen 2020 tegemoet komen aan 15 percent van hun bruto energieverbruik door middel van vernieuwbare energie. Windinstallaties spelen een belangrijke rol om aan deze vereiste te voldoen. Verwacht wordt dat het Verenigd Koninkrijk tegen 2020 nog extra 20 GW aan windenergiecapaciteit on-line zal leveren, en voorspeld wordt dat Polen haar windenergiecapaciteit met zes GW zal verhogen, volgens de vooruitzichten gebaseerd op recent onderzoek naar opkomende energie op de Europese windenergiemarkt.voor het vierde kwartaal van 2009.

De aankoop van YEL omvat een ontwikkelingspijplijn van meer dan 300 MW. Van deze hoeveelheid is AES Wind Generation van plan de bouw te starten voor 48 MW tegen het einde van 2010. Met deze aankoop van YEL wordt de verbintenis met deze vorm van energie van AES Wind Generation in het Verenigd Koninkrijk nog verder bekrachtigd en doubleert zij haar ontwikkelingsportfolio. Ook volgt dit op het eerste windproject van AES Wind Generation in het Verenigd Koninkrijk, namelijk het 22 MW North Rhins project in Schotland, waarvan de commerciële activiteit in januari 2010 gestart is.

De overeenkomst met 3E markeert de binnenkomst van AES Wind Generation op de Poolse windmarkt. Volgens de overeenkomst zou AES Wind Generation aandelen voor 51 percent in 422 MW van de ontwikkelingspijplijn van 3E verwerven. AES Wind Generation verwacht de bouw voor ongeveer 34 MW te starten in 2010 en 120 MW in 2011.

Ook in Europa is AES Wind Generation in maart 2010 commerciële activiteiten gestart met het 156 MW Kavarna windproject in Bulgarije, wat het grootste project van dit land is, en met het 34.5 MW St Patrick windproject in Frankrijk. AES is snel overgegaan tot de ontwikkeling van het windproject in Bulgarije, waar het bedrijf haar kennis van de lokale energiemarkten heeft kunnen toepassen. Deze ervaring werd opgedaan tijdens de bouw van de 670 MW Maritza Oost steenkoolcentrale. De commerciële ingebruikname van het Bulgaarse project wordt tegen het einde van 2010 verwacht.

Wereldwijd opereert AES Wind Generation met ongeveer 1.700 MW aan windcapaciteit. Een extra 99 MW on-line wordt eind 2010 in China geprojecteerd. Eerder dit jaar bracht AES Wind Generation het 101 MW Armenia Mountain project on-line in Pennsylvania, V.S. De huidige ontwikkelingspijplijn omvat ongeveer 6.000 MW projecten in Azië, Europa en Noord-Amerika. De aankondigingen komen één week nadat AES Solar Energy, Ltd. de financiële sluiting van een 43 MW project in Italië aankondigde, waardoor haar zonne-energiecapaciteit verdubbelen zal.

Over AES

De AES Corporation (NYSE: AES) is een energiebedrijf met generatie- en distributiebedrijven in de hele wereld. Het bedrijf staat op de lijst van Fortune 500 en levert door middel van haar portfolio van thermische en vernieuwbare brandstofbronnen op veilige manier duurzame energie aan 29 landen. Het personeelsbestand van AES dat 27.000 mensen telt, verbindt zich tot operatieve excellentie en komt tegemoet aan de aan verandering onderhevige energiebehoeften in de wereld. In 2009 boekte AES inkomsten voor $14 miljard. Het bedrijf bezit en beheert een totaal vermogen van $40 miljard. Voor meer informatie, ga svp naar www.aes.com.

Safe Harbor Onthulling

Deze toekomstgerichte verklaringen bevatten, maar beperken zich niet tot de verklaringen met betrekking tot toekomstige inkomsten, groei, en financiële en operatieve prestaties. Toekomstgerichte verklaringen dienen niet ter garantie voor toekomstige resultaten, maar zijn meer een weerspiegeling van de huidige verwachtingen van AES gebaseerd op redelijke veronderstellingen. De verwachte financiële informatie is gebaseerd op zekere materiële veronderstellingen. Deze veronderstellingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot de precieze vooruitzichten van AES betreffende toekomstige rentekoersen, grondstoffenprijzen en internationale schommelingen van munteenheden, voortdurende normale niveaus van operatieve prestatie en elektriciteitshoeveelheden van de distributiebedrijven van AES en operatieve prestaties bij de generatiebedrijven van AES in overeenstemming met historische niveaus, evenals de resultaten van verwachte productiviteitsverbeteringen en hogere groei-investeringen op genormaliseerde investeringsniveaus en rentabiliteit op basis van vroegere ervaring.

De werkelijke resultaten kunnen materieel verschillen van de verwachte resultaten in de toekomstgerichte verklaringen van AES, vanwege risico, onzekerheden en andere factoren. Belangrijke factoren die de huidige resultaten kunnen beïnvloeden, worden besproken in de documentatie die AES bij de Securities and Exchange Commission gedeponeerd heeft, inclusief, maar niet beperkt tot de risico's besproken onder Item 1A “Risicofactoren” in het jaarverslag 2009 van AES op formulier 10-K. Lezers worden aangemoedigd deze ingediende documentatie van AES te lezen om zo meer te weten te komen over de risicofactoren waar AES-bedrijven mee te maken hebben. AES is niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, om het even of deze nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere zaken betreffen.

Aandeelhouders die een kopie wensen te bezitten van het jaarverslag 2009 van het bedrijf gedeponeerd bij de SEC op formulier 10-K op of omstreeks 25 februari 2010, kunnen hiervan een gratis kopie ontvangen (exclusief bewijsstukken) door een verzoek hiertoe in te dienen bij de Office of the Corporate Secretary, The AES Corporation, 4300 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22203. Bewijsstukken kunnen ook worden aangevraagd, maar hiervoor wordt een tarief gerekend gelijk aan de kosten die voor het kopiëren zijn gemaakt. Aandeelhouders kunnen ook een kopie verkrijgen door de website van het bedrijf te bezoeken op www.aes.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
De AES Corporation
Media Contact
Meghan Dotter, 703-682-6670
of
Beleggercontact

Ahmed Pasha, 703-682-6451

Ticker_symbol NYSE:AES

Deel: ' AES Wind Generation breidt VK Portfolio nu ook naar Poolse markt uit '


Lees ook