Persbericht Amsterdam Exchanges


22 Jan 1999 Lichte stijging prijzen termijncontracten op AEX Agrarische Termijnmarkt

Op de agrarische termijnmarkt van Amsterdam Exchanges gingen de prijzen voor aardappel- en varkenstermijncontracten iets omhoog. De omzetten bleven vrijwel gelijk.

Op de aardappeltermijnmarkt noteerde het contract met leveringsmaand april vorige week donderdag nog een slotprijs van 31,90 euro. Vrijdag steeg dit naar 33,20 euro, maar over het weekend ging de prijs weer omlaag naar 30,80 euro op maandag. Hierna steeg de prijs voor het aprilcontract tot een slotnotering van 34 euro afgelopen donderdag. Dit betekende een stijging van ruim 6,5% ten opzichte van de vorige verslagperiode. De slotnotering voor het contract met leveringsmaand juni kende procentueel een grotere stijging. Dit contract sloot de week op een prijs van 35 euro en steeg daarmee 9,38%. De dagomzetten waren gemiddeld op 475 contracten. Totaal kwamen voor de aardappeltermijnmarkt ruim 2.300 aardappelcontracten in de boeken.

De omzet in aardappelopties bestond voor het grootste deel uit callopties. Toch hadden ook putopties een behoorlijk aandeel in de omzet: 45%. Beleggers toonden de meeste belangstelling voor de optieseries met afloopmaand maart.

De slotprijzen op de varkenstermijnmarkt herstelden eveneens van de dalingen in de periode van 8 tot en met 14 januari. In de afgelopen vijf handelsdagen steeg de prijs voor het januaricontract met 7,14% tot een slot van 0,60 eurocent. Dit was tevens de hoogste slotprijs die voor het januaricontract werd betaald in de achterliggende dagen. Het februaricontract ging ook in prijs omhoog. Dit contract kende een week-slotnotering van 0,66 eurocent; een stijging van 6,8% in vergelijking met de vorige slotnotering.
Vorige week vrijdag werd de hoogste omzet gemeten op de varkenstermijnmarkt: bijna 400 contracten. Totaal gingen ruim 1.000 contracten om.

Inclusief het termijncontract op biggen bedroeg de totale omzet op de agrarische termijnmarkt van Amsterdam Exchanges in de afgelopen vijf handelsdagen bijna 4.000 contracten. Dit was nagenoeg gelijk aan de vorige totaalomzet.

© Amsterdam Exchanges / Pers & Public Affairs

Deel: ' AEX Agrarische Termijnmarkt '
Lees ook