Ingezonden persbericht

Persbericht Anti-Fascistische Actie Nederland (AFA) over NVU in Harderwijk

Utrecht, 16 mei 2002

AFA onderneemt geen actie tegen NVU-demonstratie Harderwijk

De Anti-Fascistische Actie Nederland heeft kennis genomen van de plannen van de Nederlandse Volks Unie (NVU) om op 18 mei in Harderwijk te demonstreren. Na ampele afweging heeft AFA besloten hier geen actie tegen te ondernemen.

AFA is ondubbelzinnig van mening dat groepen als de NVU geen recht hebben hun nazistische, gewelddadige en strafbare gedachtegoed op enige wijze uit te dragen. Daarom staat het buiten kijf dat deze demonstratie niet plaats zou mogen vinden. Dat het desondanks gebeurt is een ernstige tekortkoming van de Nederlandse overheid. Een tekortkoming die AFA normaal gesproken aan de kaak zou stellen door het organiseren van een tegenactie. Dat dat nu niet gebeurt heeft een aantal redenen.

De belangrijkste reden is door AFA al na de NVU-
demonstratie van 26 januari in Rotterdam naar buiten gebracht. De toegestane anti-fascistische demonstratie diende met name als schaamlap voor het falende overheidsbeleid ten aanzien van de daar geuite neonazistische propaganda. NVU-
sympathisanten konden tijdens deze demonstratie ongestoord de Hitlergroet brengen, verboden symbolen als het hakenkruis meedragen, massaal om 'roem en eer voor de Waffen-SS' roepen en na afloop twee allochtone voorbijgangers molesteren. Daarentegen werden anti-fascistische demonstranten massaal bijeen gedreven door een overmacht aan politie, waarbij borden met leuzen in beslag werden genomen en de hele demonstratie werd ingesloten door ME. AFA bedankt voor deze rol en zal deze in Harderwijk niet meespelen.

Verder is de oproep van de NVU de omgekeerde wereld. De partij wil een demonstratie houden "voor het verbieden van extreem linkse criminele actiegroepen n.a.v. de moord op Pim Fortuyn". Om dit te horen uit de mond van de NVU is het toppunt van hypocrisie. De NVU is de afgelopen jaren een van de meest gewelddadige organisaties geweest in het politieke spectrum (zie bijlage). Wanneer de overwegingen van het Amsterdamse Gerechtshof voor het verbod op de extreem- rechtse CP'86 vergelijken met de praktijk van de NVU, is deze partij al geruime tijd rijp voor verbod en ontbinding.

Deze twee afwegingen leiden ertoe dat wij nu pleiten voor een duidelijke stap. Laat de overheid van Harderwijk tot Den Haag zich hard maken voor een partijverbod van de NVU. De geschiedenis van deze partij laat geen twijfel over wat betreft de bedoelingen en het karakter van deze partij: Neonazistisch, anti- democratisch, gewelddadig en een duidelijk gevaar voor de stabiliteit van onze samenleving.

Anti-Fascistische Actie Nederland
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
Tel/Fax: 030-2314596
Mobiel woordvoerder Jeroen Bosch 06-22080450

Bijlage bij Persbericht

Overzicht geweldplegingen vanuit de Nederlandse Volks Unie

In 1996 wordt de Nederlandse Volks Unie (NVU) heropgericht door Joop Glimmerveen, Constant Kusters en Eite Homan.

De eerste activiteit die de partij organiseert is en gemeenschappelijk congres met de CP'86 in Rotterdam. Na afloop worden drie Ethiopische asielzoekers door een groep congresgangers aangevallen.

Een week later houdt de partij een bijeenkomst in Schiedam. Na afloop wordt een 22-jarige Hindoestaanse man uit Den Haag geschopt en geslagen door groepje partijleden. Hiervoor worden later vier NVU'ers veroordeeld tot celstraffen.

In januari 1998 gaat een NVU-delegatie naar een bijeenkomst in Belgie. Op het Centraal Station in Rotterdam zorgt een groepje voor problemen, wat tot relletjes leidt. Er worden twee personen gearresteerd, onder andere wegens het brengen van de Hitlergroet. Een van hun wordt later veroordeeld tot celstraf.

In 1998 wordt een GroenLinks-raadslid in Alphen aan de Rijn lastig gevallen en bedreigd door een 'groepje jongeren rond Glimmerveen'. Er verschijnen groepjes voor haar huis die schelden en racistische leuzen roepen, ze wordt telefonisch bedreigd en er worden stickers van Rudolf Hess en
scheermesjes in haar trappenhuis geplakt.

In oktober 1998 heeft de partij een bijeenkomst in Geldermalsen. Daar roept een van de aanwezige sprekers op tot het vernietigen van synagogen. Andere sprekers roepen op om Europa te bevrijden van vreemdelingen en joden.

In juli 1999 komt de partij bijeen in Kerkdriel. De zaal is onder valse voorwendselen gehuurd en de eigenaar weigert de partijleden te bedienen en belt de politie. Kusters bedreigt de eigenaar vervolgens met brandstichting. Daarna volgt een fikse periode van telefoonterreur tegen de man.

In november en december 1999 bekladden drie NVU-leden een aantal oorlogsmonumenten en een Joodse begraafplaats in Den Haag. De drie worden gearresteerd en veroordeeld.

In september 2000 wordt een Joodse jongen door vier jongeren uit het NVU-veld mishandeld. De daders worden gearresteerd en veroordeeld. Een van hen is actief NVU-lid en verklaart op zijn proces 'politiek soldaat' te zijn.

In januari 2001 helpen NVU-leden bij het onderduiken van een Duitse neo-nazi. Deze man wordt uiteindelijk gearresteerd en uitgeleverd aan Duitsland. Daar werd hij gezocht wegens de zware mishandeling van een Griek in Munchen.

In maart 2001 houdt de NVU een demonstratie in Kerkrade en Herzogenrath. In Duitsland worden twee NVU'ers gearresteerd wegens verboden wapenbezit.

In mei 2001 houdt de partij een bijeenkomst in Niftrik. Hier houdt een Duitstalig kaderlid van de partij een toespraak waarin hij oproept tot het plegen van aanslagen op het systeem en haar knechten. Letterlijk zegt hij: "Val het systeem en haar knechten aan, die proberen ons ras te vernietigen. Ook Officieren van Justitie en Rechters hebben namen, adressen en familie. Maak ze duidelijk dat wij dit niet langer nemen en laat je fantasie daarbij de vrije loop. Iedereen moet zijn eigen grenzen daarbij bepalen. De Baskische ETA kan goed als voorbeeld dienen. Het gaat immers om onze toekomst, ons nageslacht, om onze soort. Toon geen medelijden of berouw, het Witte Arische Verzet leeft en zal onze vijand leren vrezen en aan haar rechtvaardige einde helpen. Organiseer je in cellen volgens het principe van Leaderless Resistance en ondersteun de Nationaal-Revolutionaire strijd!" Dit filmpje is te zien op http://kafka.antifa.net/krick.ram

Op 11 september laat hetzelfde NVU-kaderlid dat eerder opriep tot aanslagen zich op het Internet juichend uit over de aanslag op het WTC in New York. Hij zegt: "i gratulate the "terrorists", that was good work, very conspirative! Direct action is what we need! Destroy Z.O.G.!" en "The WTC was (haha) a sign for the jewish capitalism. Now it's gone. That is a good sign for us! (...) Direct but intelligent action is needed now!!! The next synagogue is in your near, opens every saturday! Let your phantasy free run!! We talked enough, now it's the time for action !!!" en "I would prefer it to see a synagogue burn, on saturday, when all the itzigs are inside!!! Napalm op de klachtenmuur!!!"
In deze periode wordt ook een Internetpagina opgezet vanuit de NVU-hoek met lange lijsten namen en adressen van Joden en Joodse organisaties in Nederland.

In januari 2002 houdt de NVU een demonstratie in Rotterdam. Tijdens de demonstratie wordt de Hitlergroet gebracht, worden diverse verboden symbolen (waaronder het hakenkruis) meegedragen en geroepen om roem en eer voor de Waffen-SS. Na afloop mishandelen vijf NVU'ers twee passerende allochtonen.

Deel: ' AFA onderneemt geen actie tegen NVU-demonstratie Harderwijk '
Lees ook