Gemeente Gent


Afbakening veiligheidszones vrijdag 19 oktober (07/09/2001)


Op vrijdag 19 oktober is Gent gaststad voor de leden van de Europese Top die in de Sint-Pietersabdij plaats vindt. Om deze gebeurtenis zo vlot mogelijk te laten verlopen, werd de omgeving van het Sint-Pietersplein in verschillende veiligheidszones verdeeld, elk met een kleur.

Rood is de organisatieperimeter en enkel te betreden door personen die in het bezit van een accreditatie zijn, verstrekt door de organisator.

Oranje is de overheidsperimeter en is enkel te betreden door personen die in het bezit van een accredidatie zijn, verstrekt door het wijkcommissariaat Gent Centrum, Belfortstraat 4.

Wie komt hiervoor in aanmerking: residenten van het Sint-Pietersplein, handelaars met een zaak gelegen op het Sint-Pietersplein, zorgenverstrekkers met patiënten die wonen of verblijven op het Sint-Pietersplein.

Men kan zich aanmelden voor het verkrijgen van dergelijke accreditatie in het preventielokaal, naast het wijkcommissariaat op de hoek Belfortstraat/Hoogpoort, iedere dag tussen 12 en 20 uur of via e-mail opcogc.politie@gent.be.

De aanvragen moeten tijdig gebeuren aangezien de kaarten, na de aanvraag, administratief worden verwerkt en aangemaakt. De accreditaties kunnen vanaf maandag 1 oktober ter plaatse worden afgehaald in het preventiebureau.

Personen die op de dag van het evenement (19 oktober) zich nog in deze zone willen begeven en die vooraf geen accreditatie aanvroegen, kunnen zich aanbieden in de wijkmobiel van de politie die zal opgesteld staan aan het Sint-Pietersplein, zijde Overpoortstraat.

Geel is de tweede detectieperimeter. Binnen deze perimeter kan men zich vrij begeven en zijn er geen speciale maatregelen qua mobiliteit of accreditaties voorzien.

Groen is de eerste detectieperimeter. Er zijn geen speciale maatregelen qua mobiliteit en accredidaties.

De mobiliteit binnen de groene en gele perimeter blijft dus gewaarborgd onder het voorbehoud echter van onvoorziene calamiteiten die de vrije doorgang beletten op het moment zelf.

Klik hier voor meer informatie over de infolijn.

Informatie

Lokale Politie Gent, Directie Externe Relaties, Belfortstraat 4, 9000 Gent, tel. (09)266 66 24, fax (09)266 60 30

Bevoegd

de heer Frank Beke, burgemeester.

Deel: ' Afbakening veiligheidszones voor Gent Gaststad '
Lees ook