Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afbouw brengt ziekteverzuim met 25 procent omlaag

Schilders, stukadoors en vloerenleggers in de sector afbouw en onderhoud (de sector die nieuw gebouwde huizen afwerkt en onderhoudt) willen het ziekteverzuim in de sector met 25 procent verminderen (van meer dan 7 procent naar ruim 5 procent). De lichamelijke belasting en de blootstelling aan kwartsstof moeten hiertoe worden verminderd. Daarnaast wil de branche zieke werknemers systematischer gaan begeleiden.

Dit blijkt uit het arboconvenant voor de afbouwsector dat is ondertekend door vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (KV Fosag), de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV. In totaal wordt ruim 2,2 miljoen euro in de uitvoering van het convenant geïnvesteerd. De helft hiervan betalen de sociale partners; de andere helft draagt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij. Het convenant is van toepassing op ongeveer 43.000 mensen. Het convenant heeft een looptijd van vier jaar.

Om de lichamelijke belasting terug te dringen, moeten in 2007 overal hulpmiddelen worden gebruikt om tillen te vergemakkelijken. Er wordt onder meer onderzocht of huur- en leaseconstructies kunnen worden ontwikkeld om bedrijven aan dure mechanische hulpmiddelen te helpen. Ook worden de komende vier jaar vijf goede voorbeelden gerealiseerd, waarbij de lichamelijke belasting vermindert, zonder dat dit tot hogere kosten leidt.

Aan het eind van het convenant moet minimaal 80 procent van de werkgevers en werknemers apparatuur hebben en maatregelen hebben getroffen die de verspreiding van kwartsstof beperken. Ook hier worden vijf voorbeelden gerealiseerd, waarbij de blootstelling aan kwarts vermindert, zonder dat dit tot hogere kosten leidt. Bij het bewerken van steen kan kwartshoudende stof vrijkomen. De gezondheidsrisico's van hoge kwartsblootstelling variëren van luchtwegirritatie tot (in het uiterste geval) silicose en longkanker.

Om bedrijven te ondersteunen bij betere begeleiding van ziekteverzuim is een speciaal op de branche toegesneden pakket ontwikkeld dat arbodiensten aanbieden.

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (KV Fosag), de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV.

Deel: ' Afbouw brengt ziekteverzuim met 25 procent omlaag '
Lees ook