Hogeschool van Amsterdam


Afbouw opleiding Chemische Technologie

(17 januari 2000)

De Hogeschool van Amsterdam gaat de onderwijsactiviteiten van de voltijd opleiding Chemische Technologie, die momenteel ruim 50 studenten telt, afbouwen. Huidige derde- en vierdejaarsstudenten van de opleiding kunnen hun studie in Amsterdam afronden. De eerste- en tweedejaarsstudenten mogen hun opleiding met ingang van het vierde kwartaal van dit studiejaar bij de Hogeschool van Utrecht voortzetten.

De Hogeschool van Amsterdam heeft tot deze maatregel besloten vanwege de sterk teruggelopen studentenaantallen. Hierdoor staat de kwaliteit van de opleiding onder druk. Landelijk is een vergelijkbare afnemende belangstelling van studenten voor de bewuste opleiding waar te nemen.

De Centrale Medezeggenschapsraad is om instemming met dit besluit gevraagd.

Consequenties voor studenten

Overstap naar Hogeschool van Utrecht
De Hogeschool van Amsterdam wil de eerste- en tweedejaarsstudenten een goed alternatief bieden, waardoor hun studievoortgang blijft gewaarborgd. Daarom is de Hogeschool van Amsterdam met de Hogeschool van Utrecht overeengekomen dat de 26 eerste- en tweedejaarsstudenten in het laatste kwartaal - met ingang van 10 april a.s. - van dit studiejaar kunnen overstappen. Het studieprogramma van de Hogeschool van Utrecht heeft een zodanige opbouw dat het vierde kwartaal het beste moment is om met het oog op zo min mogelijk studievertraging de overstap te maken. Aan studenten die de overstap maken, biedt de Hogeschool van Amsterdam waar noodzakelijk financiële ondersteuning, bijvoorbeeld als het gaat om reis- en verhuiskosten of de kosten voor de aanschaf van extra studiemateriaal.

Extra begeleiding en ondersteuning
De Hogeschool van Amsterdam biedt de 29 derde- en vierdejaarsstudenten die hun opleiding bij de Hogeschool van Amsterdam afronden extra intensieve studieloopbaanbegeleiding, zodat zij vlot kunnen afstuderen.

Consequenties voor personeel

Met de vakorganisaties wordt overleg gevoerd over de eventuele consequenties voor het personeel. De afbouw van de opleiding Chemische Technologie zal zonder gedwongen ontslagen plaatsvinden.

Logo en Tekstlogo Hogeschool van Amsterdam Reacties en vragen over de webpagina's naar de webmanager Aanmaakdatum: 28 januari 2000

Deel: ' Afbouw opleiding Chemische Technologie Hogeschool Amsterdam '
Lees ook