Vereniging Milieudefensie

Persbericht

Afbraak Vijfde Nota bedreigt natuur, rust en ruimte

Amsterdam, 4 juni 2002 --- Milieudefensie vindt het onbegrijpelijk dat de onderhandelaars van CDA, LPF en VVD de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening overboord wensen te zetten. Natuur, rust en ruimte zullen de dupe zijn. Het is ook niet wat de Nederlandse bevolking wil. Uit een NIPO-onderzoek blijkt dat er een groot draagvlak is voor behoud van de groene ruimte, ook bij de achterban van CDA en VVD. Milieudefensie roept achterban en volksvertegenwoordigers van CDA, VVD en LPF op hun onderhandelaars terug te fluiten.

De onderhandelaars van CDA, VVD en LPF lijken ruim baan te willen geven voor het verder volbouwen van het land. Op een paar nationale natuurgebieden na, verklaren zij de rest van de open ruimte vogelvrij. Zelfs waardevolle landschappen als het Groene Hart. Vera Dalm, campagneleider van Milieudefensie: 'De ontwikkeling van de laatste jaren dat het land dichtslibt met asfalt en beton, zal doorgaan. Iedere regie en prikkel van het rijk om gemeenten te stimuleren tot samenwerking in plaats van elkaar te beconcurreren met eigen uitbreidingswijkjes en bedrijventerreinen, ontbreekt. Het doorschuiven van de ruimtelijke ordening naar de provincies is het ontlopen van verantwoordelijkheid. De Tweede Kamer zal moeten vastleggen waar Nationale Landschappen komen en hoe provincies en gemeenten tot afspraken moeten komen.'

NIPO-onderzoek Uit een Nipo-enquête, gehouden in maart in opdracht van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en Novib, blijkt dat er een groot draagvlak is voor het behoud van de groene ruimte. Maar liefst 93 procent van de Nederlanders vindt dat natuur in de directe omgeving behouden moet blijven. Zeventig procent van de ondervraagde Nederlanders vindt dat de overheid meer geld moet investeren in groen rond de grote steden. 77 Procent is van mening dat de bebouwingsgrens moet worden vastgelegd voor een langere periode, ook 77 procent is voor een 'openruimteheffing' (een heffing die bouwen in het groen minstens zo duur maakt als in steden. De cijfers gelden ook voor de achterbannen van CDA en VVD.

Deel: ' Afbraak Vijfde Nota bedreigt natuur, rust en ruimte '
Lees ook