BOVAG

Afdelingsmanagers moeten meer als ondernemers denken

11 March 2003

Afdelingsmanagers van dealerbedrijven zijn te veel manager en te weinig ondernemer. Dat is de conclusie van het wetenschappelijk onderzoek Sturing en beheersing binnen het dealerbedrijf dat de Rijksuniversiteit Groningen samen met de Nederlandse Dealer Associatie, een afdeling van BOVAG, heeft uitgevoerd.

Het neerleggen van beleidsmatige beslissingen bij een afdelingsmanager blijkt in praktijk vaak niet tot goede resultaten te leiden. Het gaat dan om zaken als personeelsbeleid en het voeren van speciale acties. Het nemen van operationele beslissingen over bijvoorbeeld de prijs van een auto, is bij de afdelingsmanager wel in goede handen. Dr. Pieter Jansen, verbonden aan de faculteit bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en belast met het onderzoek, denkt daarom dat afdelingsmanagers meer moeten worden toegerust op het nemen van beleidsmatige beslissingen ofwel op het ondernemen.

Jansen: Juist in een complexer wordende branche heeft de ondernemende afdelingsmanager een grote waarde. Een algemeen directeur die alle besluiten neemt heeft weinig succes, maar de directeur die alles delegeert behaalt ook geen goede resultaten. Uit het onderzoek blijkt dat de directeur die bij complexe beslissingen met zijn afdelingsmanager samenwerkt, het meest succesvol is. Daarvoor moet de manager wel geschoold worden of er moet een ander type manager geselecteerd worden, want op dit moment scoren bedrijven die hun beleidsmatige beslissingen gedelegeerd hebben ondergemiddeld.

Pieter Jansen lichtte deze conclusies toe tijdens de NDA Dealerdag op 11 maart. Voor het onderzoek werden de directeuren, aftersalesmanagers, verkoopleiders en magazijnchefs van 350 dealerbedrijven ondervraagd. Centraal stond de vraag of de mate van decentralisatie samenhangt met de prestaties van een dealerbedrijf.

Deel: ' 'Afdelingsmanagers moeten meer als ondernemers denken' '
Lees ook