Provincie Noord-Holland

Persbericht, 13 september 2001

Dag van rouw - Afgelasting Statenconcert vrijdag 14 september 2001

Noord-Holland gelast Statenconcert af
Met ontsteltenis heeft het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland kennis genomen van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika op 11 september 2001.

Gezien de dramatische gebeurtenissen en het grote menselijke leed acht het college het niet gepast bijeen te komen op het Statenconcert 2001, dat op vrijdag 14 september aanstaande in Haarlem zou plaatsvinden.
In verband met de dag van rouw in de Europese Unie op vrijdag aanstaande heeft het college besloten het Statenconcert 2001 af te gelasten.

Inlichtingen: Raymond Fillet, bureau Communicatie, tel. (023) 514 44 09

Zoekwoorden:

Deel: ' Afgelasting Statenconcert Noord-Holland wegens aanslagen VS '
Lees ook