Katholieke Universiteit Brabant

Afgestudeerden kunnen met kennisbonnen gratis doorleren

De studie van een academicus stopt tegenwoordig niet meer met het behalen van de bul. In tijden waarin kennismaatschappij, permanente educatie en bijscholing sleutelbegrippen zijn geworden betekent afgestudeerd niet uitgestudeerd. Afgestudeerden van de Katholieke Universiteit Brabant krijgen met ingang van het nieuwe collegejaar een aantal 'kennisbonnen' waarmee ze ook na hun afstuderen cursussen kunnen volgen.

De kennisbonnen geven recht op gratis vervolgonderwijs voor in totaal acht studiepunten. Ze gelden vanaf 1 september als betaalmiddel voor aanschuifonderwijs van alle faculteiten van de KUB. Ze moeten wel binnen twee jaar na het afstuderen worden verzilverd. De oud-student betaalt alleen de administratiekosten van f 50,- per cursus. De aangeboden cursussen, die zonder kennisbonnen gemiddeld zo'n driehonderd gulden kosten, zijn onderdeel van het normale studieprogramma. De afgestudeerden schuiven aan bij studenten die de reguliere opleidingen volgen en krijgen een certificaat wanneer ze het afsluitend tentamen met goed gevolg hebben afgelegd. De afgestudeerden kunnen ook gebruik blijven maken van faciliteiten die de KUB haar studenten biedt, zoals toegang tot de bibliotheek, gebruik van computers, e-mail en Internet.

Met de kennisbonnen wordt het belang benadrukt dat de KUB hecht aan permanente educatie. De Tilburgse universiteit verzorgt veel post-academisch onderwijs, onder meer via TIAS, het Tilburg Institute for Advanced Studies. Medewerkers van bedrijven, overheidsinstellingen en non-profit-organisaties maken in toenemende mate gebruik van de verschillende vormen van contractonderwijs die de KUB biedt. Zo biedt bijvoorbeeld de rechtenfaculteit een cursus voor juristen die willen wat de gevolgen van EG-wetgeving zijn voor het Nederlands arbeidsrecht.

Deel: ' Afgestudeerden KUB kunnen met kennisbonnen gratis doorleren '
Lees ook