Afloop bezetting GroenFront!

8 december 1999

In de ochtend van 8 december 1999 is het bouwterrein van de Sophiaspoortunnel in Oud-Alblas voor de derde keer bezet door actievoerders van GroenFront!. De bezetting duurde van 05.15 uur tot 11.00 uur.

De naar schatting 60 tot 65 actievoerders hebben gaten in het hek geknipt waardoor zij op het bouwterrein konden komen. Beveilingsmedewerkers op het bouwterrein probeerden de actievoerders van het terrein te houden. Toch zagen enkele actievoerders kans zich vast te ketenen aan een kraan en een werkwagen. De aannemer heeft de actievoerders om 8.15 uur verzocht het bouwterrein te verlaten. Omdat de actievoerders hier geen gehoor aan gaven is de politie om 8.30 uur overgegaan tot het verwijderen van de actievoerders. De politie heeft in totaal 35 actievoerders in hechtenis genomen. Direct daarna is het werk op het bouwterrein opgestart. Rond 11 uur vertrokken de nog resterende actievoerders die zich voor de poort ophielden.

GroenFront! had aangekondigd dat zij een Betuweroute-bouwterrein wilde bezetten als reactie op de strafzaak die tegen 7 leden van GroenFront! is aangespannen door het openbaar ministerie na de bezetting van het bouwterrein van de Sophiaspoortunnel op 29 september jl.. Deze strafzaak diende vandaag in Dordrecht. Tijdens deze strafzaak zijn de 7 gedagvaarde actievoerders door de politierechter veroordeeld tot een boete van fl. 500,- of een hechtenis van 10 dagen. De aannemer Tubecon en de Projectorganisatie Betuweroute hebben naar aanleiding van de vorige bezetting een claim van fl. 90.000,- ingediend. De politierechter heeft vanwege de complexiteit van deze zaak de claim niet in een behandeling genomen. De Projectorganisatie Betuweroute en Tubecon beraden zich op dit moment over civielrechtelijke stappen.

Deel: ' Afloop bezetting GroenFront Oud-Alblas '
Lees ook