Algemene Federatie van Militair Personeel


---
Bezoekadres: Johan van Oldenbarneveltlaan 46, Amersfoort telefoon: 033-4678000

telefax: 033-4678001 Internet:https://www.afmp.nl E-mail: info@afmp.nl

PERSBERICHT

Amersfoort, 19 september 2001

AFMP/FNV: Beleidsvoornemens eerste aanzet tot nieuw Personeelsbeleid en Defensienota

AMERSFOORT - De AFMP/FNV is gematigd optimistisch over de voornemens van de regering met betrekking tot de Defensieparagraaf. Hoewel nog veel van de beleidsvoornemens zullen moeten worden uitgewerkt, is het duidelijk dat er vanuit de regering veel te verwachten valt als het gaat om verduidelijking en versterking van het personeelsbeleid. In de diverse voornemens ziet de AFMP/FNV een voornemen om te komen tot een nieuw personeelsbeleid. Ontwikkelingen rondom het opheffen van onderscheid tussen BBT'ers en BOT'ers, alsmede mogelijke functiebezoldiging, zijn positief maar geen kleinigheden.

Toch ook een aantal kanttekeningen. Defensie wil het komende jaar inhoud gaan geven aan vier speerpunten waaronder versterking van het personeelsbeleid. Maar met geen woord wordt gerept over de mogelijke gevolgen die de uitkomsten van de Commissie Fransen hebben voor de positie van de Chef Defensiestaf en daardoor ook voor de krijgsmachtdelen.

Duidelijkheid ten aanzien van het uitbesteden van Defensieonderdelen, zoals bijvoorbeeld de Defensie Telematica Organisatie en mogelijk andere bedrijven, komen nauwelijks aan de orde. Terwijl toch bekend is dat hier omvangrijke personele consequenties aan zitten. Een indicatie dat besluitvorming in de Top van Defensie, het zogenoemde Politiek Beraad, meer en meer verworden is tot achterkamertjespolitiek. Het lijkt erop dat deze besluiten vervolgens worden

verwerkt in de begroting; een voor de AFMP/FNV absoluut onwenselijke situatie. De leden van de AFMP/FNV hebben alle recht om te weten hoe en waarom besluiten worden genomen ten aanzien van reorganisaties of mogelijke verkoop van defensieonderdelen.

De cijfers en woorden rondom vulling en werving zijn lachwekkend. Een term als vulling zegt niet alles over de werkelijke aanwezigheid en wordt door de AFMP/FNV gekwalificeerd als de nieuwe definitie van frictieaanwezigheid. De AFMP/FNV staat met de nodige behoedzaamheid achter het benoemen van de heer Vreeman als gespreksleider voor het zogenaamde 'verzuringsdebat'. De onvrede moet worden aangepakt en daaraan wil de AFMP/FNV meewerken, maar als er geen echte openheid komt van de Bevelhebbers wordt het een moeilijk traject.

De ontwikkelingen zoals die worden geschetst in de Begroting, alsmede de ontwikkelingen die de afgelopen week de wereld hebben getroffen, rechtvaardigen de opvatting dat snel zal moeten gewerkt aan een modernisering van de Defensienota. Alle ambtenaren die werken aan stukken die handelen over een periode van langer dan vijf jaar, kunnen beter worden ingezet voor andere taken.


---

Nadere informatie:
A.J.M. (Ton) Heerts (voorzitter AFMP) 033-4678000 (kantoor) 055-5330119 (privé) mobiel 06-53362457 W. (Wim) van den Burg (1e onderhandelaar) 033-4678000 (kantoor) 079-3200391 (privé) mobiel 06
-53526080

Deel: ' AFMP/FNV gematigd optimistisch over Defensienota '
Lees ook