AFMP

Amersfoort, 25 januari 1999

HOOFDLIJNEN EISEN ONAANVAARDBAAR ZWARE TOL

De AFMP, met 20.000 leden de grootste militaire vakbond, vindt de mogelijke gevolgen van de hedenmiddag door minister van Defensie De Grave gepresenteerde Hoofdlijnennotitie voor het personeel niet acceptabel.

Met het verdwijnen van ruim 2000 functies wordt er wederom een grote aanslag gepleegd op het incasseringsvermogen en daardoor ook de motivatie van militairen. Met de al eerder ingezette herstructureringsplannen vanaf het verschijnen van de Prioriteitennota (nog 2800 overtollige functies) moeten tot 2002 in totaal bijna 5000 functies verdwijnen. Door de nieuw aangekondigde afslankingen dreigen alleen al ongeveer 700 gedwongen ontslagen en door de al in gang gezette afslanking zelfs nog een groter aantal.

De AFMP stelt vast dat de minister ten opzichte van de prioriteitennota naast de twee al bestaande hoofdtaken er nu nog een derde aan toevoegt (ondersteuning van civiele taken nationaal en internationaal). Deze nieuwe uitbreiding van hoofdtaken is in flagrante tegenspraak met de doorlopende bezuiniging op de middelen en personeelssterkte van de krijgsmacht.

De regionale herindeling van het Nationaal Territoriaal Commando (NATCO) heeft grote gevolgen voor het personeel van de Landmacht. De verdwijning van 800 functies komt boven op pas afgeronde en nog lopende afslankingsmaatregelen die al tot grote onrust hebben geleid. Het opheffen van het 306 squadron op vliegbasis Volkel, het halveren van het aantal Leopardtanks en het uit de vaart nemen van twee S-fregatten roept vraagtekens op in het kader van onze NAVO-verplichtingen, temeer daar in april pas het strategisch concept van de verdragsorganisatie wordt verwacht. Door het afslanken van het aantal Orions bij de Marine wordt de onzekerheid over het voortbestaan van Marinevliegkamp Valkenburg wederom onnodig verlengd.

Al deze maatregelen zullen de toch al sterke gevoelens van onrust en onzekerheid onder het personeel alleen nog maar verder versterken. Met alle gevolgen van dien voor de motivatie en de traditioneel bijna onuitputtelijke loyaliteit van het defensiepersoneel. Bovendien wordt door deze maatregelen de werkdruk en werklast -die zoals uit eigen Defensieonderzoek blijkt al op plaatsen onaanvaardbaar hoog is- nog verder opgeschroefd.

Voordat er een definitief besluit wordt genomen over een verhoging van de ontslagleeftijd van militairen heeft het ministerie inmiddels onder druk van de bonden een studie toegezegd, waarbij rekening wordt gehouden met bij personeel levende verwachtingen en de versterkte uitstroom in de komende jaren. De AFMP vind het in elk geval onacceptabel dat gewekte verwachtingen bij het huidige personeel ten aanzien van de ontslagleeftijd worden aangetast.

Positief staat de AFMP tegenover de aangekondigde personeelsuitbreiding, waarmee enige druk wordt weggenomen op de eenheden die worden ingezet voor vredesoperaties. Gezien een verdere toename van internationale operaties -mede als gevolg van de extra hoofdtaak- vraagt de AFMP zich wel sterk af of dit voldoende is.

De AFMP is voorts tevreden over een aantal maatregelen waarvoor zij de laatste jaren herhaaldelijk gepleit heeft. Zoals een verdere integratie van onderdelen van de verschillende krijgsmachtdelen, de instelling van een soort opperbevelhebber in de persoon van de Chef Defensiestaf, het afsluiten van contracten met BBT'ers waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over mogelijkheden om na het verlaten van de krijgsmacht een baan te vinden en tenslotte de aankondiging van een structureel ARBO-beleid ten aanzien van het werken met schadelijke stoffen.

Gelet op de bereidheid van de minister om mede met de bonden de strategische toekomstdiscussie Defensie te voeren, verwacht de AFMP van de minister in dit kader een sociaal en maatschappelijk personeelsbeleid binnen de nieuwe taakstellingen van de krijgsmacht.

Voor verdere achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met: Willem van den Burg (hoofdbestuurslid), tel: 06535-26080 of 079-3200391 (privé) of Fred Lardenoye (stafmedewerker), tel: 033-4615941 of 024-3607453 (privé)

Deel: ' AFMP Hoofdlijnen Defensie eisen onaanvaardbaar zware tol '
Lees ook