expostbus51


WERELD NATUUR FONDS

WNF:BESCHERMING VOOR AFRIKAANS REGENWOUD

Zeist, 16 maart 1999
BESCHERMING VOOR AFRIKAANS REGENWOUD

Yaounde Verklaring getekend in bijzijn van Prince Philip

Vandaag verklaren vijf Afrikaanse landen 3,5 miljoen ha. tropisch regenwoud in een klap tot beschermd gebied. Een oppervlakte zo groot als 3/4 keer Nederland. Dit regenwoud in het groene hart van Afrika herbergt een rijke variatie aan planten- en diersoorten, waaronder de bosolifant en de laaglandgorilla. Tijdens een internationale bossen bijeenkomst, onder voorzitterschap van HRH Prince Philip, Emeritus President van het internationale Wereld Natuur Fonds (WWF) zullen staatshoofden en vertegenwoordigers van Kameroen, Gabon, de Centraal Afrikaanse Republiek, Congo-Brazaville en Equatoriaal Guinea de Verklaring van Yaounde ondertekenen.

Om de toezeggingen waar te maken lanceert Kameroen vandaag een nieuw Trust Fonds, waaruit het management en beheer van een aantal beschermde gebieden in Kameroen kunnen worden gefinancierd. Het internationale Wereld Natuur Fonds zal als eerste ruim 1 miljoen gulden voor dit fonds bestemmen, in de hoop dat overheden en hulporganisaties dit voorbeeld zullen volgen. Met de Verklaring van Yaounde nemen Gabon, Kameroen en Congo-Brazaville het initiatief om te komen tot structurele bescherming van een grensoverschrijdend bosareaal van 3,5 miljoen ha., ook wel het Congo Bekken genaamd. Bovendien wordt de bescherming van het bestaande netwerk van beschermde gebieden in Kameroen, de Centraal Afrikaanse Republiek en Congo-Brazaville bekrachtigd, een oppervlak van ruim 1 miljoen ha. bos. President Paul Biya van Kameroen zal tijdens de bossen-bijeenkomst verklaren dat in zijn land twee nieuwe bosgebieden de beschermde status krijgen en daarmee ook voor de volgende eeuw zijn veiliggesteld. In 1998 deed Kameroen al zo.n toezegging, namelijk voor bescherming van het Lobeke Bos (220.000 ha); evenzo heeft Gabon in
1998 verklaard 600.000 ha ongerept regenwoud (Minkebe Bos) 332.000 ha regenwoud in Monts Doudou voorgoed te zullen beschermen.

Het Congo Bekken is een gebied waar bosbescherming op het eerste gezicht misschien niet zo kansrijk lijkt. De regio heeft te kampen met een moeizame economische ontwikkeling, met onrust onder de bevolking als gevolg van rellen en opstandjes en aanhoudende verhalen over corruptie en een gebrek aan daadkracht bij de overheid. Echter, juist hier kan bosbescherming nieuwe impulsen geven aan een duurzame economische ontwikkeling. Het biedt perspectief voor de lokale bevolking en vraagt om samenwerking tussen
natuurbeschermingsorganisaties, overheden en lokale bevolking. Doorslaggevend voor de inzet van het WNF in deze regio is bovendien de groeiende medewerking en wil van zowel de bevolking als de overheden van enkele Afrikaanse staten voor duurzame bosbescherming. In een gebied, dat nog grotendeels ongerept is, waar de ontbossing nog maar 'slechts' de helft is van de gemiddelde wereldwijde ontbossing, en waar de bevolkingsdruk nog relatief laag is, daar is bosbescherming nog zeer kansrijk. 'Het internationale Wereld Natuur Fonds stimuleert de betrokken over heden om te kiezen voor een integrale aanpak van natuurbescherming, wat leidt tot een betere bescherming van de bossen en tevens voldoende mogelijkheden biedt aan inheemse volken en lokale bevolking, die in en om deze bossen gewoon zijn te leven, om te voorzien in hun levensonderhoud', aldus Claude Martin, Algemeen Directeur van het internationale Wereld Natuur Fonds. Het Wereld Natuur Fonds dringt bij de Afrikaanse landen aan op samenwerking met de Wereldbank en de Europese Commissie zodat het niet blijft bij mooie plannen op papier, maar het komt tot praktische resultaten.

De vice-president van de Wereldbank, Ian Johnson, reageert enthousiast op het Afrikaanse initiatief: 'De Wereldbank juicht het toe dat de staatshoofden zich verbinden om hun aandacht te richten op het bossenprobleem. En het is bemoedigend dat dit onderwerp op zulk hoog niveau de aandacht krijgt. Dit bewijst het belang van samenwerking bij het oplossen van problemen, die niet alleen de landen in deze regio raken, maar van invloed zijn op de hele wereld.'


- Op aanvraag beschikbaar: brochure 'Yaounde Forest Summit, new proposals
for forest protection'; diamateriaal.

- Informatie ook op de website: https://www.panda.org/forests4life
- Interviews: Siegfried Woldhek, special advicer of WWF-International en
voormalig directeur Nederlandse WNF.

- Voor meer informatie en interviews met Siegfried Woldhek: Marie-Christine Reusken, tel. 030-6937374 of semadigit
06-57650435.


17 mrt 99 09:26

Deel: ' Afrikaans regenwoud tot beschermd gebied verklaard '
Lees ook