Provincie Groningen


Groningen, 21 januari 1999, Persbericht nr. 6

Afrikaanse delegatie bezoekt Groningen en Drenthe

Van 18 tot en met 22 januari a.s. bezoekt een delegatie van bestuurders uit North West Provincie in Zuid-Afrika de provincies Groningen en Drenthe. Op maandag 18 januari zal de delegatie in het provinciehuis in Assen officieel ontvangen worden. Hierbij zullen aanwezig zijn de Commissaris van de Koningin van Drenthe, het college van GS van Drenthe, gedeputeerde mevrouw R.G. Jansen van de provincie Groningen, de plaatsvervangend Zuid-Afrikaanse ambassadeur in Nederland, de heer A. Leroux, de Regionale Stuurgroep Internationale Samenwerking, de besturen van de Stichting Kopano en de Stichting COS en leden van de Projectgroep Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikanen zullen samen met gedeputeerden en burgemeesters tijdens hun verblijf verschillende bezoek afleggen in de provincie Groningen en Drenthe.

Memorandum of Understanding

Het bezoek vindt plaats in het kader van het in 1997 gesloten Memorandum of Understanding. Deze samenwerkingsovereenkomst is voor drie jaar gesloten tussen de North West Province in Zuid-Afrika, de provincie Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Stadskanaal, Assen, Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Winsum en Menterwolde. De samenwerking tussen de betrokkenen speelt zich af op het gebied van milieubeleid en afvalmanagement, volkshuisvesting, cultuur, sport, plattelandsontwikkeling en lokaal bestuur. Afgelopen voorjaar (maart 1998) kwam ook al een delegatie van ambtenaren naar Groningen en Drenthe om een stageprogramma te volgen. Bij de ondertekening van dit Memorandum is namelijk afgesproken dat de partijen elkaar in elk geval een keer per jaar ontmoeten om de voortgang in de samenwerking en toekomstige projecten te bespreken.

Programma-onderdelen

Noot aan de pers:

Mogelijk interessante programma-onderdelen voor de pers:

Maandag 18 januari 14.00 uur

Rondvlucht vanaf vliegveld Eelde. (Voor de fotograferende pers mogelijk een leuk moment om de delegatie Zuid-Afrikanen vast te leggen). Als u van dit onderdeel verslag wilt doen, kunt u tussen 13.30 en 13.45 uur in het restaurant van Vliegveld Eelde vragen naar Mary Hatzmann

16.00 uur

Officieel ontvangst in de GS-kamer provinciehuis Drenthe, Brink 1, Assen

Dinsdag 19 januari 09.30 uur

Ontvangst in de GS-kamer provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12, Groningen

09.45 uur
Korte inleiding over het plattelandsbeleid in de provincie Groningen met aansluitend een bezoek (met de bus) aan de plattelandsgebieden: Reitdiepdal - Lauwersmeergebied. (Bezoek Expozee-Lauwersoog (vanaf 14.00 uur), trainingscentrum tuinbouw AOC in Kloosterburen (rond 14.45-15.00 uur) en pronkkamers in Kloosterburen en Warfhuizen). Mocht u geïnteresseerd zijn in dit programma-onderdeel en wilt u ook met de bus deze gebieden bezoeken, dan kunt u zich aanmelden bij afdeling Bestuurscontacten, Agnes Delstra, 050 - 3164324.

Vrijdag 22 januari 09.00 uur
Afscheidsontbijt; de Zuid-Afrikaanse delegatie zal terugblikken op het bezoek. Als u belangstelling heeft voor een eerste balans van het bezoek bent u van harte welkom bij het ontbijt. Wij horen graag vooraf van u of u hierbij aanwezig wilt zijn. U kunt dat doorgegeven aan mevrouw G. Woldering van de stafgroep Communicatie, telefoon 0592 - 365 262.Deel: ' Afrikaanse delegatie bezoekt Groningen en Drenthe '
Lees ook