Gemeente Smallingerland

Agenda deze week

Datum: vrijdag 28 september 2001
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Dorpshuis De Huchte, Houtigehage
Soort vergadering: Afronding dorpsvernieuwing Houtigehage

Agenda
met:

* rondrit met gedeputeerde Heldoorn, wethouder Pultrum en de voorzitter van het plaatselijk belang, dhr. Wijnstra;
* aanbieden dorpsvlag aan plaatselijk belang
* aanbieden bonus f 500,= aan plaatselijk belang voor overschrijden hondertal met 900e inwoner.
Vanaf 15.00 uur rondrit vanuit dorpshuis de Huchte. Daarna toespraken, eveneens in de Huchte.

Zoekwoorden:

Deel: ' Afronding dorpsvernieuwing Houtigehage in Smallingerland '
Lees ook