Provincie Noord-Holland

Persbericht, 28 augustus 2001

Afronding zandwinning Amstelmeer
Gedeputeerde Staten sluiten het boek "Zandwinning Amstelmeer", nu Amstelzand BV de aanvraag tot zandwinning in het Amstelmeer heeft ingetrokken en dat Amstelzand BV en de provincie elkaar niet langer meer aansprakelijk houden voor de geleden schade. Dit betekent dat een bedrag van acht miljoen gulden uit de risicoparagraaf van de provincie verwijderd wordt.

Op 12 maart 1996 hebben gedeputeerde staten Amstelzand BV een vergunning verleend voor het winnen van 5 miljoen m3 zand in het Amstelmeer in de gemeente Wieringermeer. Tegen dit besluit is door de gemeente Wieringen en de Fa. Liefhebber te Slootdorp bezwaar ingediend en daarna beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft op 5 november 1998 het besluit van gedeputeerde staten vernietigd. Na deze uitspraak hebben gedeputeerde staten op 17 november 1998 uitgesproken dat zij niet verwachten dat alsnog een vergunning zal worden afgegeven om zand te winnen in het Amstelmeer. Dit is voor Amstelzand BV aanleiding geweest de provincie aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. En daarmee ontstond een patstelling.
Om deze te doorbreken zijn diverse bestuurlijke gesprekken gevoerd en men is tot de conclusie gekomen dat deze juridische weg niet verder bewandeld moet worden, omdat de zandmarkt er niet bij gebaat is als het bedrijfsleven en de provincie een langdurig conflict met elkaar hebben en omdat er geen maatschappelijk draagvlak is voor dit project.

Inlichtingen: Peter Huits, bureau Bodem, tel. (023) 514 30 87 Print persberichtZoekwoorden:

Deel: ' Afronding zandwinning Amstelmeer '
Lees ook