Nodeloze alarmen of echte brandveiligheid?


VSI bepleit toepassing van sprinklers als alternatief

ZALTBOMMEL, 20110531 -- Minister Donner wil de automatisch brandmeldingen afschaffen. Volgens Kampstra en Verhoef van de VU Amsterdam is dat niet het goede antwoord op het probleem van nodeloze alarmen. De VSI bepleit de toepassing van sprinklers als alternatief, waarbij geen nodeloze alarmen optreden en er een betere brandbeveiliging ontstaat. Een visie die gedragen wordt door overheidsbeleid en de nieuwe bouwwetgeving.

De discussie over nodeloze alarmen en het vergeefs uitrukken van de brandweer speelt al jaren zonder oplossing van het probleem. Minister Donner wil het probleem oplossen door deze rookmeldinstallaties los te koppelen van de automatische doormelding naar de brandweer. De meningen over het effect op het aantal slachtoffers loopt uiteen, maar is het toepassen van een sprinklersysteem niet het betere antwoord?

De Verenigde SprinklerInstallateurs VSI vinden dat de toepassing van sprinklerbeveiliging veel te vaak gezien wordt als een alternatief. Een alternatief met aantoonbaar veel minder problemen. Sprinklerinstallaties geven geen valse meldingen en zijn veel ongevoeliger voor verstoringen. De gebruiker van het gebouw kan alleen een nodeloos alarm veroorzaken door de installatie moedwillig te beschadigen. De rook van onder andere vuurwerk en kookdampen heeft geen effect op de sprinklerinstallatie en zullen geen alarm veroorzaken. Pas als er een echte brand is zal de installatie reageren. Daarnaast is een sprinklerinstallatie een actief blussysteem dat ook nog de brand onder controle brengt en zo de schade beperkt. In een gesprinklerd gebouw is nog nooit een dode gevallen en is het aantal gewonden meer dan 80% minder dan bij een ongesprinklerd gebouw.

Natuurlijk zijn de investeringen hoger dan voor een rookmeldinstallatie, maar door vroegtijdig de keuze te maken voor sprinkler, kunnen een groot aantal besparingen gerealiseerd worden. Besparingen in allerlei wettelijk bouwkundige voorzieningen als brandwerendheid hoofddraagconstructie, compartimentering en de BHV-organisatie.

Ook als we naar sprinklers kijken vanuit het perspectief van het wijzigende overheidsbeleid, dan levert een sprinklerbeveiliging een interessante oplossing. De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid wordt steeds nadrukkelijker bij de gebouweigenaar/gebruiker gelegd. Deze dient keuzes te maken en te onderbouwen op basis van risico-analyses. Pas als het fout gaat wordt er ingegrepen en kan strafvervolging het gevolg zijn.

In die zin is het besluit van Donner en de conclusie dat er als gevolg daarvan geen extra slachtoffers zullen zijn, juist. De gebouweigenaar had toch al zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook de effecten van de strategische reis van de brandweer zijn nog niet duidelijk, maar dat een brandweer altijd komt blussen kan zeker niet meer gezegd worden. Goed ondernemerschap onderkent deze trend en reageert daar adequaat op. Sprinkler of watermist zijn in veel omstandigheden de adequate oplossing en passend bij de risico's uit de analyse.

Voor meer informatie:
Verenigde SprinklerInstallateurs VSI
Hogeweg 37A,
5301 LJ Zaltbommel
T: 0418 510828
E: info.vsi@novb.nl
W: www.sprinkler.nl

Verenigde SprinklerInstallateurs


Deel: ' Afschaffen automatische brandmelding fout antwoord op nodeloos alarm '
Lees ook