Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Informatie: VOOR DE PERS

20-02-2003

CNV BedrijvenBond: proces over afschaffing premiesparen door bedrijven

Afschaffen premiespaarloon kost werknemers scheppen geld

De CNV BedrijvenBond gaat processen aanspannen tegen bedrijven die de premiespaarloonregeling eenzijdig hebben afgeschaft. De bond beschouwt de bonus die werkgevers uitkering aan deelnemende werknemers als een integraal onderdeel van het loon, waarop de werkgever niet zomaar kan korten.

De bond krijgt inmiddels van alle kanten signalen dat werkgevers de regeling afschaffen nu zij over de bonus geen belastingvoordeel meer hebben. Tot 2001 was het bedrag helemaal belastingvrij, in 2002 betalen de werkgevers slechts 15 procent belasting. De premiespaarregeling is in een aantal gevallen via de cao geregeld. In andere gevallen zijn er afspraken met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging gemaakt. Ook is het mogelijk dat er tussen werkgever en individuele werknemers afspraken bestaan.

Inkomensverlies
Afschaffing van de premiespaarregeling door werkgevers kost werknemers scheppen geld. De werkgeversorganisatie AWVN heeft berekend dat sparende werknemers bij afschaffing van de regeling (en dus de bonus) een flinke inkomensdaling te wachten staat, variërend van 1,6 procent bij twee maal modaal tot 4 procent bij het minimumloon. De sparende modale werknemer verliest 2,7 procent van zijn loon.

Nadere inlichtingen:

Jan Immerzeel (persvoorlichting)
030 - 6348241
Jaap Jongejan (cao-coördinator)
030 - 6348348

Deel: ' Afschaffen premiespaarloon kost werknemers scheppen geld '
Lees ook