Gemeente Rotterdam


Afschaffing van collectieve afvalinzameling op alle markten

(7-12) Het College van B. en W. heeft besloten de collectieve afvalinzameling nu ook op de markt in het centrum af te schaffen. Sinds maart van dit jaar gebeurt dat al niet meer op alle andere markten in Rotterdam. Dit betekent dat alle marktkooplui nu zelf verantwoordelijk zijn voor afvoer van hun afval. Om ervoor te zorgen dat dit op de juiste wijze gebeurt zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de handhaving. Dit is vastgelegd in een draaiboek. Daarin spelen de dienst marktwezen, de politie, de reinigings-politie en de DCMR een rol. Met afschaffing op de centrummarkt is gewacht omdat het College eerst de ervaringen op de andere markten wilde afwachten. Deze zijn positief. De definitieve afschaffing van het collectieve afvalinzamelingsysteem leidt tot een reductie van de kosten van marktreiniging met fl. 1,3 miljoen. Het marktgeld is verminderd, wat een lagere opbrengst van ruim een miljoen gulden betekent.

terug naar B & W-berichten

Deel: ' Afschaffing collectieve afvalinzameling alle markten R'dam '
Lees ook