Gemeente Voorschoten


Afscheid ambtenaren burgerlijke stand

Op 20 januari 1999 namen een drietal buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand afscheid in het Ambachts- en Baljuwhuis. Zij waren indertijd speciaal voor de huwelijksvoltrekkingen benoemd. Mevrouw F.M.E. te Laak-Wiersma was sedert 4 juli 1985 in dienst van de gemeente Voorschoten en voltrok 307 huwelijken. Na een koperen huwelijk met de gemeente Voorschoten vond zij dat het mooi was geweest. Ook mevrouw K.A. Kruidenier-Bron nam afscheid om weer tijd vrij te kunnen maken voor andere zaken. Zij was sedert 17 december 1987 betrokken bij 233 huwelijksvoltrekkingen.

De heer drs C.M. van Dam nam 362 huwelijkssluitingen voor zijn rekening. Tijdens zijn afscheidspeech memoreerde hij de vele prettige contacten met de medewerkers van de afdeling Burgerzaken, die er altijd weer voor zorgden dat alle benodigde stukken gereed waren. Het hoofd van de afdeling Burgerzaken overhandigde de drie scheidende ambtenaren ter herinnering een trouwboekje aan met daarin blijk van erkentelijkheid voor de bewezen diensten.

Deel: ' Afscheid ambtenaren burgerlijke stand in Voorschoten '
Lees ook