Gemeente Achtkarspelen


Nieuwsberichten

18-06-2002
Afscheid burgemeester Schmidt op 26 juni a.s.

Met ingang van 1 juli 2002 neemt de heer Schmidt afscheid van de gemeente Achtkarspelen na ruim 11 jaar burgemeester van deze gemeente te zijn geweest.
U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 26 juni aanstaande afscheid te nemen van de heer en mevrouw Schmidt tijdens een receptie in het gemeentehuis in Buitenpost, van 16.30 tot 18.00 uur.

Mei yngong fan 1 july 2002 nimt de hear Schmidt ôfskied fan de gemeente Achtkarspelen nei goed 11 jier boargemaster fan dizze gemeente west te hawwen.
Wy noegje jo fan herte út op woansdei 26 juny oankommend ôfskied te nimmen fan de hear en mefrou Schmidt tidens in resepsje yn it gemeentehûs yn Bûtenpost, fan 16.30 oere oant 18.00 oere.

Zoekwoorden:

Deel: ' Afscheid burgemeester Schmidt Achtkarspelen '
Lees ook