Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.221
Datum: 8 oktober 1999

Afscheid van Culturele Raad en Sport- en Recreatieraad

Op donderdag 14 oktober wordt in de burgerzaal van het stadhuis een bijeenkomst gehouden voor de leden van de Culturele Raad Maassluis en de Maassluise Sport- en Recreatieraad. Tijdens deze bijeenkomst wordt officieel afscheid genomen van de leden. Na het afscheid nemen zal wethouder Pieter Hoogenraad de nieuwe leden voorstellen van zowel de Culturele Raad Maassluis als van de Maassluise Sport- en Recreatieraad. Op dinsdag 12 oktober staat het voorstel ter benoeming van de nieuwe leden op de agenda van de gemeenteraad.

Mededeling voor de pers:

U wordt voor de bijeenkomst op donderdag 14 oktober a.s.in de burgerzaal van het stadhuis van harte uitgenodigd. Het officiële gedeelte begint om 20.00 en duurt tot 21.00 uur. Tijdens dit gedeelte wordt eerst afscheid genomen van de oud-leden. Aansluitend worden de nieuwe leden voorgesteld. Hierna is er een informele bijeenkomst, zodat nader kennis kan worden gemaakt met de nieuwe leden.

Laatste wijziging: 08 October 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Afscheid Culturele en Sport- en Recreatieraad Maassluis '
Lees ook