Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

13-05-2002
Afscheid wethouders

Afscheid Bruaset en Van den Broek

Op 24 mei nemen de gewezen wethouders Arnold van den Broek en Ingrid Bruaset af scheid. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart en de daarop volgende colle gevorming zijn ze niet in hun oude functie teruggekeerd. Arnold van den Broek k eert nog wel als raadslid terug, maar Ingrid Bruaset niet.

Van den Broek was 16 jaar wethouder. Mevrouw Bruaset had bijna 12 jaar zitting in de raad en werd in de zomer van vorig jaar wethouder.

Op vrijdag 24 mei is er een gelegenheid om de twee nog eens te spreken tijdens een afscheidsreceptie. Die wordt gehouden in Maldensteijn (Kerkplein 8) en begi nt om 16.00 uur. Iedereen die, persoonlijk of als vertegenwoordiger van een ver eniging, instelling, buurt of bedrijf, contact had met Van den Broek of Bruaset is welkom.

Deel: ' Afscheid Heumense wethouders Bruaset en Van den Broek '
Lees ook