Rijks Universiteit Groningen


Symposium
Afscheid prof.dr. J.J. Beintema

Datum en tijd dinsdag 12 januari 1999, 10.30-14.45 uur Evenement afscheidssymposium prof.dr. J.J. Beintema Plaats Zaal 5111.0022, Scheikunde/Natuurkundegebouw, Nijenborgh 4, Groningen
Organisatie Biochemisch Laboratorium, Rijksuniversiteit Groningen Informatie mw. M. Derix, tel. (050)363 42 09, fax (050)363 41 65

Na een carriere van veertig jaar neemt prof.dr. Jaap J. Beintema afscheid van het Biochemisch Laboratorium van de RUG. Voor die gelegenheid is een internationaal symposium georganiseerd waarin de rol van RNA-onderzoek in de biotechnologie en de evolutiebiologie centraal staat. Beintema was enkele jaren werkzaam als docent biochemie aan de Universitas Padjadjaran in Bandung (Indonesie). Met het laboratorium daar heeft hij altijd contact gehouden. Hoewel het geven van 'hulp' aan de derde wereld in zijn ogen de laatste decennia minder belangrijk is geworden en het nu meer gaat om het geven van een kans om 'mee te doen', wil hij bij zijn afscheid geld inzame- len voor het Oral Therapy Project van NOVIB. Orale rehydratie is een eenvoudige, maar zeer effectieve wijze om uitdrogingsverschijnselen bij kinderen met diarree tegen te gaan. Het middel tegen uitdroging bestaat uit uitgebalanceerd mengsel van suiker, zout en citroenzuur.

Deel: ' Afscheid hoogleraar Biochemisch Laboratorium Groningen '
Lees ook