Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 12/09/2001Afscheid van VU-bibliothecaris Hans de Swart

Op 18 september neemt dr. J. H. de Swart afscheid als bibliothecaris van de Vrije Universiteit. Ter gelegenheid van dit afscheid wordt een minisymposium georganiseerd, getiteld Aan de grens van de UB. Op dit symposium komt bijvoorbeeld aan bod welke consequenties digitalisering heeft voor de universiteitsbibliotheek, onder andere de juridische implicaties op het gebied van auteursrechten.

Hans de Swart studeerde psychologie aan de VU en is daar ook gepromoveerd. Na enkele jaren bij Raadgevend Bureau Berenschot te hebben gewerkt, kwam hij terug naar de VU en werd wetenschappelijk (hoofd)medewerker bij de faculteit Psychologie. Vanaf 1983 kwam hij aan het hoofd van de Bibliotheek van de Vrije Universiteit, aanvankelijk als plaatsvervangend bibliothecaris en sinds 1987 als bibliothecaris.

Voor de bibliotheken is geen periode zo rijk aan veranderingen geweest als de afgelopen twintig jaar. Hans de Swart heeft vooral veel betekend op het gebied van elektronische informatietechnologieën en dat van juridische aspecten van de informatievoorziening. Niet alleen binnen de Vrije Universiteit, maar ook in landelijk verband, zoals in het Samenwerkingsverband van Universiteitsbibliotheken, Koninklijke Bibliotheek en de KNAW (UKB), de juridische commissie van de Federatie van Organisaties in het Bibliotheek-, Informatie- en Documentatiewezen (FOBID) en GO-bibliotheekopleidingen. Internationaal speelde De Swart een rol in het Europese juridische kader van het European Bureau of Library, Information and Documentation Association (Eblida).

Drs. D.M. Schut is De Swart per 1 september opgevolgd. Daan Schut (1946) was hiervoor sinds 1989 secretaris van de Vrije Universiteit. Hij studeerde politicologie aan de VU en werkte er vervolgens als wetenschappelijk medewerker bij de Faculteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen, als staffunctionaris wetenschappelijk personeel bij Personeelszaken en als secretaris-beheerder van de Faculteit der Geneeskunde.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Het minisymposium Aan de grens van de UB ter ere van het afscheid van Hans de Swart vindt plaats op dinsdag 18 september om 15.00 uur in het Auditorium van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam. Het programma is als volgt:

14.30-15.00 Ontvangst

15.00-15.30 Opening door dagvoorzitter H.B. van der Linden

15.15-15.30 Remmingen op het digitale pad door voorzitter UKB J.D. Gilbert M.A.

15.30-15.45 Rechten op het digitale pad door prof. mr. P.B. Hugenholz (UvA)

15.45-16.15 De muze in de UB, intermezzo door Driek van Wissen

16.15-16.45 Grenzen aan de UB? Gedachtewisseling

16.45-17.00 De mens als grensgeval, door Murk A.J.Popma (UBVU)

17.00-18.00 Rendez-vous over de grens

Voor meer informatie kunt u terecht bij Cora Gravesteijn, tel. 020 4445142, e-mail of Rianne Lindhout, Voorlichting en Externe Betrekkingen,

tel. 020 4445662, e-mail .2001-09-12 / pb 1.06.0 / RL

References


1. mailto:

2. mailto:

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij Voorlichting en Externe Betrekkingen,
e-mail: veb@dienst.vu.nl, https://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Afscheid van VU-bibliothecaris Hans de Swart '
Lees ook