Nederlandse Vereniging van journalisten

Afscheid Freddy Rentenaar

De NVJ heeft tijdens de Verenigingsraad begin vorige week afscheid genomen van Freddy Rentenaar, voorzitter van de sectie nieuwsbladen. Naar een opvolger wordt nog gezocht.

Rentenaar heeft naar schatting ruim tien jaar het voorzitterschap van de sectie bekleed. Haar vertrek volgt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd november vorig jaar. De afgelopen vijftien jaar verzorgde zij de kolommen van het Holtens Nieuwsblad. "Ik moet ophouden. Het is mooi geweest."

De NVJ zoekt nog een opvolger voor haar. "Dat zal niet gemakkelijk zijn. Er komen steeds minder nieuwsbladen. De bladen zijn over het gehele land verspreid. De bestuurlijke werkzaamheden zijn in de Randstad geconcentreerd. De reisafstand is dan al snel te groot. Bovendien zijn de activiteiten nogal eens op maandag of dinsdag. Dan kunnen nieuwsbladjournalisten, die vaak in hun eentje werken, niet op hun redactie worden gemist," aldus Rentenaar.

Amsterdam, 29 jan 99

Deel: ' Afscheid voorzitter sectie nieuwsbladen NVJ '
Lees ook