Katholieke Universiteit Nijmegen Hieronder vindt u een aankondiging van een afscheidscollege dat in de eerste helft van september 2001 plaatsvindt aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Plaats van de academische plechtigheid: KUN -Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Als u meer informatie wenst over deze gebeurtenis kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie van de KU Nijmegen, telefoon (024) 361 22 30 of 361 60 00. De wetenschapsagenda is tevens op internet te raadplegen: www.kun.nl/communicatie/promotie/

Vrij 14-09-2001 Oorzaken van kanker *

15:45 uur Prof. dr. D.J.T. Wagener
(Medische Wetenschappen)

Titel rede: Kanker: van slecht naar
beter nieuws
Woonplaats: Malden

Prof. Wagener gaat in zijn afscheidscollege in op enkele aspecten die bij het houden van een slecht nieuwsgesprek van belang zijn. Vervolgens behandelt hij de oorzaak van kanker: het gemuteerde gen en de therapieën die daarop gebaseerd zijn. Deze nieuwe vormen van behandeling hebben als voordeel dat zij veel specifieker werken op de kankercel en dus veel minder bijwerkingen veroorzaken dan klassieke cytostatica. Het kennen van de oorzaak van kanker en de nieuwe therapieën die daarop gebaseerd zijn, hebben ook consequenties voor de diagnostiek.Het wordt minder belangrijk te weten of de kanker is ontstaan. in de long ,de borstklier danwel in een ander orgaan. Belangrijker is te weten op welke wijze het oncogen zijn functie uitoefent.

* Voor meer informatie over deze promotie kunt u contact opnemen met PR & Voorlichting van het Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen, tel (024) 361 35 28

Deel: ' Afscheidrede prof.Wagener Oorzaken van kanker '
Lees ook