Gemeente Leeuwarden

Afscheidsbijeenkomst wethouder B. Bilker op 11 oktober

Op 11 oktober vindt in Het Stadhouderlijk Hof de afscheids- bijeenkomst plaats van wethouder B. Bilker, die tot burgemeester is benoemd van de gemeente Kollumerland c.a. De raad zal tijdens de raadsvergadering van 15 oktober afscheid nemen van Bilker. De huidige fractievoorzitter van het CDA, de heer G. Krol, zal Bilker als wethouder opvolgen in Leeuwarden. De heer Bilker (48 jaar en lid van het CDA) was raadslid in de periode 1981-1982, daarna trad hij wederom in 1986 toe tot de gemeenteraad van Leeuwarden. In de periode 1993 - 1995 werd hij wethouder als opvolger van de toenmalige wethouder Koopmans (nu waarnemend burgemeester van Bolsward). Na een korte onderbreking maakt de heer Bilker sinds 1998 weer deel uit van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. De afscheidsreceptie in Het Stadhouderlijk Hof begint om 16.00 uur.

Deel: ' Afscheidsbijeenkomst wethouder B. Bilker gemeente Leeuwarden '
Lees ook