Universiteit van AmsterdamChaotisch gedrag in economische modellen

maandag 1 juli 14.00 uur
Afscheidscollege Economie
Prof. dr. H.N. Weddepohl, hoogleraar Wiskundige economie: Over dynamische economische modellen. De wiskundige economie onderzoekt wiskundige modellen van economische verschijnselen. Deze spelen zich af in de tijd en de toestand van de economie in de ene periode bepaalt de toestand in andere perioden. Dat wordt mede veroorzaakt door verwachtingen over ontwikkelingen in de toekomst. Weddepohl gaat in op de verschillende typen verwachtingen, met name op de volgens de hem onacceptabele rationele-verwachtingenhypothese. Omdat economische modellen dynamisch zijn, worden ze weergegeven door niet-lineaire dynamische systemen, waarvan de eigenschappen sterk afhangen van de verwachtingen. Uit de wiskunde is bekend dat zulke systemen 'vreemd' gedrag kunnen vertonen: ze kunnen niet alleen evenwichten genereren, maar ook cyclische en chaotische opeenvolgingen van toestanden. Weddepohl bespreekt de consequenties voor de economische theorie en geeft een aantal voorbeelden van 'vreemd' gedrag uit zijn eigen onderzoek en uit de literatuur.

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Werktijden: maandag t/m donderdag (09.00 - 17.30 uur)

Deel: ' Afscheidscollege Chaotisch gedrag in economische modellen '
Lees ook