Universiteit van Utrecht

Afscheidscollege


9 februari 1999, 16.00 uur

Prof.dr. J.D. Imelman
Hoogleraar faculteit Sociale Wetenschappen
Vakgebied: Grondslagen der pedagogiek
Titel afscheidsrede: 'De afgebroken jaargang'

In zijn afscheidscollege verhaalt prof. Jan Dirk Imelman over een historische periode waarin overheidsbeleid een duidelijke greep op opvoeding en onderwijs wenst te krijgen. Tegelijkertijd blijkt dat de pedagogiek als praktische wetenschap ten gevolge daarvan meer en meer in de verdrukking komt. De pedagogen in kwestie staat ten slotte niets beters te doen dan hun praktisch-wetenschappelijke activiteiten te staken. Naar aanleiding van het in het afscheidscollege vertelde verhaal hierover wordt onder andere een wetenschapshistorische vraag besproken, namelijk: zou een pedagogiek die zich zelf opvat als empirische wetenschap onder die richtingbepalende overheid óók in de verdrukking zijn gekomen? Algemener gezegd: verschillen de (overlevings)kansen van de praktische pedagogiek van die van de empirische pedagogiek als een overheid inzake opvoeding en onderwijs steeds meer gaat sturen?

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Afscheidscollege 'De afgebroken jaargang' '
Lees ook