Rijks Universiteit Groningen


Afscheidscollege Gespreksvoering als ambacht


Datum en tijd dinsdag 26 januari 1999, 16.00 uur
Spreker prof.dr. G. Lang, hoogleraar Psychologie, i.h.b. onderwijs in de individuele toegepaste psychologie
Titel Gespreksvoering als ambacht

Plaats Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Een samenvatting van de rede is onder embargo verkrijgbaar bij het secreta- riaat van de Dienst Interne en Externe Betrekkingen, telefoon (050)363 54 46.

Deel: ' Afscheidscollege Gespreksvoering als ambacht '
Lees ook