Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 januari 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Afscheidscollege dhr. prof. drs. R.G. van Rossum, ss.cc.

hoogleraar 'Missiologie' aan de Faculteit der Godgeleerdheid vrijdag 12 februari 1999 om 15.45 uur precies

GLOBALISERING EN MISSIE

Sinds Leo XIII werd de katholieke missionering een onderdeel van het Romeins beleid de kerk te positioneren in de 'moderne wereld'. De paus verzilverde zo het kapitaal dat de missies met hun dimensies van beschaving, modernisering, ontwikkeling vertegenwoordigden voor wijdere dan strikt religieuze doeleinden. De belangen van de kerk bepaalden de omgang met kolonialisme, neokolonialisme en met de meest uitgesproken vijand: het marxisme.

De huidige paus Johannes Paulus II meent dat de kerk vanuit een eigen religiositeit en ethiek ordenend kan optreden tegen de marktkrachten van het globale kapitalisme. Zijn concept 'nieuwe evangelisatie' waaraan via 'bijzondere synodes' alle continentale kerken worden gemeten, sluit naadloos aan op dit universalisatieproces: de éne kerk als baken in een globaliserende wereld. Het concept doet geen afstand van hedendaagse missionaire ijkpunten als bevrijding, inculturatie, dialoog, maar maakt ze los van evangelisatie. Ze worden 'losse' zaken die het wezenlijke van evangelisatie niet raken. Ze worden appendices die niet interfereren in de kerk zelf.

Maar tijdens de synodes blijkt hoe dit concept in spanning staat met een grondverschuiving binnen de kerk: er zijn meer katholieken slachtoffer dan profiteur van de globalisering. De invloed van de synodes als de aangewezen bemiddelaars tussen globalisering en de reactie daarop vanuit niet-westerse culturen, én van hieruit hun taak als werkelijke dragers van de dialoog met andere godsdiensten, zullen pas werkelijk missionair vruchtbaar worden als het bestuurlijke centrum van de katholieke kerk zijn betrekkelijk succesvolle 'alleengang' niet situeert boven de kerk, maar midden in de kerk. Het moet minder 'universeel' en meer 'katholiek' sturen.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel van het college: Globalisering en missie: om de kwaliteit van de 'eenheid van de mensheid'

Deel: ' Afscheidscollege hoogleraar 'Missiologie' '
Lees ook