Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 10 december 1999

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Afscheidscollege Nijmeegse hoogleraar dialectkunde A.M. Hagen DE LOF DER NEDERLANDSE TAAL

Vrijdag 17 december neemt prof. dr. A.M. Hagen, hoogleraar dialectkunde, afscheid van de KU Nijmegen. Zijn laatste college is gewijd aan de uitbundige lof die de Nederlandse taal in vroeger eeuwen is toegedicht en toegezongen.
Het college is de opmaat voor een in samenwerking met de Nederlandse Taalunie bij gelegenheid van de millenniumwisseling samengesteld boek, waarin onder de titel O schone moedertaal lofzangen op onze taal worden gepresenteerd uit de periode 1500-2000. De lofzangen lopen van Goropius Becanus en Simon Stevin in de zestiende eeuw, tot Harry Mulisch en Mark Insingel in onze tijd.

Het afscheidscollege richt zich in het bijzonder op de taalpolitieke achtergronden van de taallof in de zestiende en in de negentiende eeuw. In de heftigheid van de lof en prijs van de taal deden beide eeuwen nauwelijks voor elkaar onder, maar de aard van de lofprijzing was wel heel verschillend. In de zestiende eeuw concentreerde de taaltrots zich op de kwaliteiten van de taal zelf, terwijl in de negentiende eeuw in ons land de taal vooral geprezen werd als ideale uitdrukking van het toenmalige vaderlandse gevoel. De massale, van liefde doorzinderde lof toont overtuigend, dat de huidige taalkundige zelfverkleinging van de Nederlander niet in diens vaderlandse genen zit.

Het afscheidscollege wil meer zijn dan een nostalgische terugblik. Ondanks De Genestet ("Wat zangen, die men zong, wat strijden die zij streden / Maar jammer dat het al zoo'n poosje is geleden!"), is uit de lof der Nederlandse taal wel degelijk een bemoediging te putten voor het nieuwe millennium van onze taal. Het afscheidscollege De lof der Nederlandse taal, wordt gegeven op vrijdag 17 december 1999 in de Aula van de Universiteit, Comeniuslaan 2, om 15.45 precies. "O schone moedertaal, Lofzangen op het Nederlands 1500-2000" van A.M. Hagen zal in eerste instantie worden verspreid als nieuwjaars- en millenniumgeschenk van de Nederlandse Taalunie, en is vanaf het voorjaar in de boekhandel verkrijgbaar. Uitgever: Contact Amsterdam.

Personalia

Toon Hagen (1936, Reusel N-Br) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de KU Nijmegen. Hij combineerde zijn studie met een studentassistentschap bij de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde (NCDN), en met betrekkingen als leraar Nederlands aan verschillende opleidingsinstituten. Na zijn doctoraalexamen kreeg Hagen in 1968 een aanstelling als wetenschappelijk medewerker bij het NCDN. In 1981 promoveerde hij op het onderzoek Standaardtaal en dialectsprekende kinderen. Een jaar later volgde zijn aanstelling als hoogleraar dialectkunde aan de KU Nijmegen.
Prof. Hagen vervulde tal van bestuurlijke functies binnen en buiten de universiteit. Hij is onder meer voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie en decaan van de Faculteit der Letteren.

Deel: ' Afscheidscollege Nijmeegse hoogleraar dialectkunde '
Lees ook