Universiteit Maastricht


_________________________________________________________________

Persbericht 12 januari 1999
_________________________________________________________________

Wetenschappelijke gebeurtenissen aan de UM

Agenda januari 1999

sociale psychiatrie
15 januari, 15.15 uur (MECC)
Afscheidscollege prof.dr. M.A.J. Romme,
hoogleraar Sociale Psychiatrie bij de Faculteit der Geneeskunde.

De psychotische ervaring, een bron van ongebruikte kennis, een uitdaging voor wetenschaps- en zorgvernieuwing

Deel: ' Afscheidscollege prof Romme, hoogleraar Sociale Psychiatrie '
Lees ook