Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Afscheid Secretaris van de Universiteit

Persbericht 44 (15 febr. '99)

Mede als gevolg van de invoering van de wet Modernisering Universitair Bestuur is de Universiteit Leiden bezig haar organisatie anders in te richten. Voor het Bureau voor de Universiteit houdt dit in dat de hoofdstructuur en de werkwijze per 1 juli 1999 worden veranderd. Voor de ondersteuning van het College van Bestuur en de faculteiten worden een Bestuursbureau en een aantal expertise-eenheden ingesteld. Als gevolg van deze omvorming wordt een aantal topfuncties waaronder die van Secretaris van de Universiteit, opgeheven. Alle medezeggenschapsorganen hebben hiermee ingestemd.

In samenhang met de omvorming van het Bureau voor de Universiteit was op 12 maart 1998 ir. W.L.C.H.M. van den Berg, Secretaris van de Universiteit, benoemd tot algemeen directeur Universitaire Dienstverlening. Sindsdien is de omvorming verder geëvolueerd. Op grond daarvan is de heer Van den Berg tot de conclusie gekomen dat deze nieuwe functie minder aantrekkelijk voor hem is geworden. Daarom is onderling overeengekomen dat de heer Van den Berg de actieve dienst van de universiteit zal verlaten.

De afscheidsreceptie van de heer Van den Berg wordt georganiseerd op vrijdag 5 maart om 16.00 uur in de Receptiekamer van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.

Meer informatie: drs. W.P. van Amerongen, dienst Interne en Externe Communicatie
Tel. 071-5278026 / Email W.P.van_Amerongen@bvdu.leidenuniv.nl / 16 februari 1999, 09:11 uur

Deel: ' Afscheidsreceptie Secretaris van de Universiteit Leiden '
Lees ook