Gemeente Eersel


Nieuwsberichten

02-07-2002
Afscheidsreceptie zweminstructeur Frans de Kort op 4 juli a.s.

Met ingang van 1 juli jl. heeft Frans de Kort zijn functie neergelegd als zweminstructeur van zwembad De Albatros in Eersel wegens gezondheidsredenen.
Als blijk van waardering voor de wijze waarop hij zijn taak bij de gemeente Eersel jarenlang heeft vervuld, biedt het gemeentebestuur hem een receptie aan op donderdagmiddag 4 juli a.s. van 16.30 tot 18.00 uur.
Eenieder die hem de hand wil schudden, kan die middag terecht in de hal van het gemeentehuis Eersel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Afscheidsreceptie zweminstructeur Frans de Kort in Eersel '
Lees ook