Katholieke Universiteit Nijmegen Hieronder vindt u een aankondiging van een afscheidscollege dat in de eerste helft van september 2001 plaatsvindt aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Plaats van de academische plechtigheid: KUN -Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Als u meer informatie wenst over deze gebeurtenis kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie van de KU Nijmegen, telefoon (024) 361 22 30 of 361 60 00. De wetenschapsagenda is tevens op internet te raadplegen: www.kun.nl/communicatie/promotie/

Vrij 31-08-2001 Afscheidscollege hoogleraar Internationaal Privaatrecht

15:45 uur Prof. mr. A.V.M. Struycken
(Rechtsgeleerdheid)

Titel rede: 's Lands wijs, 's lands eer.

Woonplaats: H. Landstichting


Met vriendelijke groet,

Patrick Struijker Boudier
In- en externe communicatie
Dienst Communicatie en Marketing KUN
Afdeling Communicatie
(024) 361 22 34
emailadres: p.struijker-boudier@dcm.kun.nl

Deel: ' Afscheidsrede prof. Struycken 's Lands wijs, 's lands eer '
Lees ook