Rijksuniversiteit Groningen

Geluk

Geluk is een waarde die voor ons grote betekenis heeft. Een filosofische analyse van geluk stelt vooral kritische vragen bij al te vanzelfsprekende ideeën over waar het geluk in een mensenleven uit zou bestaan. Die vragen gaan dus over wat geluk is en niet zozeer over de voorwaarden om gelukkig te zijn. Gezondheid en het gevrijwaard zijn van armoede zijn misschien voorwaarden voor geluk, maar je kent ze wel die mensen die kerngezond zijn en alles hebben en....nog niet gelukkig! Wanneer ben je dan gelukkig? Sommigen denken dat je gelukkig bent wanneer al je wensen vervuld worden, maar dat klopt niet - alleen al omdat veel wensen helemaal niet op eigen geluk betrekking hebben. Bovendien is de relatie tussen geluk en wensvervulling nogal complex. Ergens naar verlangen kan soms net zo mooi zijn als het vervullen van dat verlangen. Geluk is niet hetzelfde als wensvervulling, maar het is ook niet hetzelfde als het je gelukkig voelen. Geluk vraagt om meer: het vraagt ook om een positief oordeel over het eigen leven. Het resultaat van zo'n analyse is dat je onder vele omstandigheden gelukkig kunt zijn, maar dat je niet gelukkig wordt door te proberen je gelukkig te voelen of alles te krijgen wat je hart begeert.

Theo van Willigenburg is hoogleraar ethiek en decaan van de faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek gaat over waarde-theorie, over de bronnen van normativiteit, en over morele identiteit. Maar hij publiceert ook over toegepast ethische onderwerpen op het terrein van de gezondheidsethiek en de bedrijfsethiek.

Datum en tijd

maandag 3 februari 2003, 20.00 - 21.30 uur

Spreker

prof.dr. Theo van Willigenburg

Titel

Geluk

Serie

Het Goede Leven. Over oude en nieuwe waarden

Plaats

Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie

Studium Generale Groningen, tel. (050)363 54 64, www.rug.nl/studium

Afscheidsrede

Zoekwoorden:

Deel: ' Afscheidsrede Theo van Willigenburg over geluk '
Lees ook