Gezondheidsraad

PERSBERICHT

---

Wetenschap en volksgezondheid: afscheidssymposium Voorzitter Gezondheidsraad

Op 26 september neemt prof. dr JJ Sixma na een ambtsperiode van zes jaar afscheid als Voorzitter van de Gezondheidsraad. Ter gelegenheid hiervan vindt om 14.00 uur in de Nieuwe Kerk te Den Haag een symposium plaats. Vooraanstaande sprekers uit politiek en wetenschap zullen hun visie geven op het belang van wetenschappelijke kennis voor het volksgezondheidsbeleid.

Wetenschappelijke vooruitgang brengt nieuwe mogelijkheden en roept tegelijkertijd nieuwe, vaak indringende, beleidsvragen op. Het symposium gaat over de vraag hoe de medische en gezondheidswetenschappen en de milieugezondheidkunde kunnen bijdragen aan de onderbouwing van het beleid op de terreinen van volksgezondheid, voeding en arbeids- en milieuhygiëne. Daarvoor is enerzijds een hoge kwaliteit van wetenschappelijke advisering essentieel. Die advisering is de taak van de Gezondheidsraad. Anderzijds is het noodzakelijk dat politiek en beleid hiervan goed gebruik (kunnen) maken. Daarbij heeft het beleid ook te maken met andere invloeden dan die vanuit de wetenschap. Actuele vraagstukken die zich in dit verband voordoen, zullen belicht worden aan de hand van recente adviezen van de Raad en ontwikkelingen in preventie-, zorg- en milieubeleid. De sprekers zijn minister Borst, oud-minister De Boer en de hoogleraren Breimer, van Aken en Mackenbach. De scheidend Voorzitter van de Gezondheidsraad - die wordt opgevolgd door de huidige vice-voorzitter, prof. dr JA Knottnerus - zal als laatste spreken.

Nadere inlichtingen over het symposium verstrekt dr M van Leeuwen, Algemeen Secretaris van de Gezondheidsraad, tel. (070) 340 75 20.

Datum: 26 september 2001

---

Deel: ' Afscheidssymposium Voorzitter Gezondheidsraad in Den Haag '
Lees ook