Gemeente Weerselo

Afschieten verwilderde duiven
Door de fors toegenomen populatie van de verwilderde duiven in de binnenstad van Ootmarsum bereiken ons steeds meer klachten. De klachten hebben vooral betrekking op vervuiling door uitwerpselen van de verwilderde duiven op kerken, huizen, daken, terrassen, auto's etc.

Het college heeft hierop besloten om de populatie van verwilderde duiven terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Ze heeft de Wildbeheereenheid Ootmarsum e.o. bereid gevonden deze regulatie uit te voeren. De regulatie gebeurt d.m.v. selectief afschot en wordt in de nachtelijke uren uitgevoerd met een klein kaliber buks. Hierdoor is de veiligheid optimaal en de geluidsoverlast zal nihil zijn.
In overleg met en toestemming van de politie zal het afschot geschieden in de periode van 17 t/m 21 september 2001 (week 38) van 24.00 tot 6.30 uur.
De leden van de postduivenvereniging "de Othmarvliegers" zijn hierover reeds geïnformeerd. Duivenhouders die geen lid zijn van voornoemde vereniging wordt bij deze verzocht om gedurende de hiervoor genoemde periode hun duiven binnen te houden.

Deel: ' Afschieten verwilderde duiven in gemeente Weerselo '
Lees ook