actueel

doorzoek deze site slotrapportage activiteiten millennium platform auteur: a. jorritsma - lebbink bron: id/edi/est-00017763

samenvatting:
in de afsluitende rapportage van het ministerei van economische zaken wordt ingegaan op de activiteiten die in het kader van de aanpak van het millenniumprobleem in de laatste maanden zijn uitgevoerd. tevens wordt ingegaan op de uitgevoerde evaluatie van de stichting millennium platform. over het verloop van de millenniumovergang (in de vitale sectoren en bij de overheid) wordt in de bijlagen bij de rapportage van minister van boxtel verslag gedaan. de werkzaamheden van de stichting millennium platform zijn geevalueerd. het millennium platform heeft voldaan aan de doelstellingen. de gekozen aanpak en de organisatiestructuur zijn toereikend geweest. de evaluatie heeft een aantal leerpunten voor toekomstige projecten opgeleverd. de brief is eind maart 2000 aan de tweede kamer aangeboden.
in de afsluitende rapportage van het ministerei van economische zaken wordt ingegaan op de activiteiten die in het kader van de aanpak van het millenniumprobleem in de laatste maanden zijn uitgevoerd. tevens wordt ingegaan op de uitgevoerde evaluatie van de stichting millennium platform.

over het verloop van de millenniumovergang (in de vitale sectoren en bij de overheid) wordt in de bijlagen bij de rapportage van minister van boxtel verslag gedaan.

door het cpb en het cbs zijn onderzoeken naar de gevolgen van het millenniumprobleem uitgevoerd. deze leiden tot de volgende conclusies:
- dankzij de voorbereidingen van het bedrijfsleven hebben zich ook daar - evenals in de vitale sectoren en bij de overheid - heel weinig ernstige problemen voorgedaan;

- ondanks de goede voorbereidingen hebben zich relatief veel, weliswaar kleine, incidenten en problemen voorgedaan. het is achteraf niet meer vast te stellen, maar de constatering lijkt gewettigd, dat zonder de inspanningen van de afgelopen jaren zich aanzienlijk meer - en ernstiger - millenniumproblemen zouden hebben voorgedaan.

de werkzaamheden van de stichting millennium platform zijn geevalueerd. het millennium platform heeft voldaan aan de doelstellingen. de gekozen aanpak en de organisatiestructuur zijn toereikend geweest. de evaluatie heeft een aantal leerpunten voor toekomstige projecten opgeleverd. het betreft hier o.a. de gevolgde aanpak en de organisatie- en verantwoordingsstructuur

de brief is eind maart 2000 aan de tweede kamer aangeboden.


Deel: ' Afsluitende rapportage activiteiten Millennium Platform '
Lees ook