Gemeente Uithoorn

Afsluiting amsteldijk-noord Uithoorn door werkzaamheden


Tot en met 21 april 2003 vinden in opdracht van Cindu B.V. werkzaamheden plaats aan de Handelsweg voor het bedrijventerrein Amsteldijk-Noord in Uithoorn.
Hiervoor sluiten we de Amsteldijk-Noord van 7 t/m 18 april af voor doorgaand verkeer. Er is een omleidingsroute. Deze loopt vanaf de kruising Amsteldijk-Zuid in Amstelveen met de Hollandsedijk, via de Hollandsedijk, Zijdelweg, Wiegerbruinlaan, Amsterdamseweg en Molenlaan naar de kruising Molenlaan-Amsteldijk-Noord en vice versa.

De werkzaamheden kunnen als volgt worden samengevat:


* Aanbrengen trottoirbanden, goottegel en asfaltdeklaag op de Handelsweg;

* Aanbrengen voetpad langs de Handelsweg;
* Aanbrengen verlichting langs de Handelsweg;
* Aanbrengen verkeersdrempels op de Amsteldijk-Noord nabij huisnr. 76 en tussen huisnr. 136 en 140.

Voor de overlast die u zult ondervinden van de werkzaamheden vragen wij uw begrip en medewerking.
Wilt u meer informatie? Belt u dan met de toezichthouder, de heer F. Schrijvers, telefoonnummer 06-22486119.

Deel: ' Afsluiting amsteldijk-noord Uithoorn door werkzaamheden '
Lees ook