Gemeente Katwijk


* Afsluiting Boslaan

Afsluiting Boslaan

Katwijk, 18 september 2001

Op maandag 24 september 2001 wordt een start gemaakt met de werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de Boslaan-west, gelegen tussen de Meeuwenlaan en de Roest van Limburgstraat. Aannemingsbedrijf Vermeer Infrastructuur B.V. uit Rotterdam gaat het werk uitvoeren.

Ten einde het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen wordt het werk gefaseerd uitgevoerd.
Fase 1
De eerste fase betreft het gedeelte aan de zuidzijde van de Boslaan-west. Dit betekent dat deze rijbaan voor het verkeer afgesloten wordt. Door middel van bebording zal het verkeer omgeleid worden via de Nachtegaallaan. De werkzaamheden in fase 1 bestaan uit het verwijderen van bomen en verhardingen, het vervangen en vergroten van de riolering en het aanbrengen van nieuwe verhardingen. Deze fase neemt circa 8 weken in beslag.

Fase 2
In de tweede fase zal de Boslaan-west geheel worden afgesloten, waarna de resterende bestrating- en rioleringswerkzaamheden aan de noordzijde worden uitgevoerd. Tevens worden de onderste asfaltverhardingslagen aangebracht. Het verkeer wordt omgeleid via de Nachtegaallaan en de Secretaris Varkevisserstraat. Deze fase duurt circa 8 weken. Na deze fase wordt de weg weer voor alle verkeer opengesteld.

Fase 3
De derde fase zal bestaan uit het aanbrengen van de asfaltdeklaag. Deze werkzaamheden zullen in het voorjaar 2002 worden uitgevoerd, in verband met temperatuursgevoeligheid van het asfalt. Over het exacte tijdstip zult u te zijner tijd worden geïnformeerd.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden kunt u te allen tijde te voet uw woning bereiken. Wij verzoeken u uw auto tijdelijk elders te parkeren. Zowel de aannemer van het werk als de gemeente zal alles in het werk stellen de ongemakken zoveel mogelijk te beperken. Een zekere hinder is echter niet te vermijden.

Bomen
Mede naar aanleiding van de in juni gehouden informatieavond heeft gemeente Katwijk besloten 12 extra bomen te planten. In totaal worden er nu 39 bomen geplaatst. Het planten vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2002.

Tot slot
Bij de uitwerking van het plan is onderzocht of het riool nog meer kan worden verlaagd dan de al bereikte 25 cm. Dit is echter niet mogelijk. Als extra maatregel worden wel in de twee putten, die in verbinding staan met de particuliere verzamelleiding, terugslagkleppen aangebracht. Omdat tevens de diameter van het riool toeneemt, wordt het rioolstelsel verbeterd.Deel: ' Afsluiting Boslaan in gemeente Katwijk '
Lees ook