Gemeente Zoetermeer

Afsluiting Dijkmansschans/Haussmannruimte vanaf 18 september a.s.

Afsluiting Dijkmansschans/Haussmannruimte voor het doorgaande verkeer vanaf 18 september a.s.

Vanaf maandag 18 september tot en met 3 oktober aanstaande wordt de Dijkmansschans, ter hoogte van de Linieschans, voor de aanleg van een drempel afgesloten. Voorts vinden er in die periode werkzaamheden plaats ter voorbereiding van de definitieve asfaltafwerklaag. Aan het einde van de afsluitingsperiode wordt de definitieve asfaltlaag aangebracht.
De bereikbaarheid van de woningen is tijdens de aanleg van de drempel en de voorbereidende werkzaamheden aan weerskanten tot de afsluiting mogelijk.

De voorbereidende werkzaamheden, bestaande uit het opbreken en het op hoogte brengen van de parkeervakken, zullen in fasen worden uitgevoerd. Rekening moet dan worden gehouden met minder beschikbare parkeerplaatsen.

Afsluiting
Alleen tijdens de asfalteringswerkzaamheden zal de Haussmannruimte en de Dijkmanschans voor al het verkeer worden afgesloten. De planning is dat die werkzaamheden op 27 september en 2 oktober zullen plaatsvinden. De voetpaden blijven beschikbaar.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de opzichter van het werk de heer M. Post te bereiken op de wijkpost Noordhove/Seghwaert, telefoon (079) 346 9005.Gemeente Zoetermeer © Sept 2001

Last update: 12 September 2001 (12.00)

Zoekwoorden:

Deel: ' Afsluiting Dijkmansschans/Haussmannruimte in Zoetermeer '
Lees ook