Gemeente Zoetermeer

Afsluiting en omleiding fietspad Buytenpark

In verband met de aanleg van de tweede puinstort, nabij het Buytenpark, zal vanaf eind deze maand een stukje van het provinciaal fietspad dat loopt van de Voorweg naar Stompwijk, worden afgesloten. Het betreft het gedeelte waar het fietspad het in te richten stortterrein kruist.

Gedurende de aanleg en het gebruik van deze stort zal het fietsverkeer Voorweg-Stompwijk worden omgeleid over het gemeentelijk fietspad, door het Buytenpark en over een nog aan te leggen fietsroute nabij het volkstuinencomplex langs de Voorweg. Het gaat daarbij om een periode van vijf jaar. Een en ander is reeds tijdens de inspraakprocedure aan de orde geweest.

Tijdelijke route
Omdat het fietspad langs het volkstuinencomplex nog moet worden aangelegd, moet het fietsverkeer gedurende circa anderhalve maand een andere route volgen. Die route gaat langs het gemeentelijk Zelf-Breng-Depot en het tuincentrum 'De Forsythia' naar de Voorweg. Deze tijdelijke omleiding wordt met borden aangegeven.

Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Last update: 20 januari 1999 (14:57)

Deel: ' Afsluiting en omleiding fietspad Buytenpark Zoetermeer '
Lees ook