Gemeente Eindhoven

nieuws | persberichten

Persbericht: 25 juli 2001

Overleg tussen partijen leidt tot overeenstemming

Afsluiting Frederiklaan tijdelijk opgeheven

De afsluiting van de Frederiklaan, in verband met de verbouwing van het Philips Stadion, wordt uiterlijk vrijdagavond 27 juli tijdelijk opgeheven. De openstelling van de Frederiklaan duurt in elk geval tot en met vrijdag 28 september. Daarna wordt de weg weer tijdelijk afgesloten.

Hoe dat moet, en welke periode noodzakelijk is voor de verbouw van het stadion, zal nog onderwerp zijn van overleg. Dat zijn betrokken partijen, gemeente, HBG Utiliteitsbouw, de directie van het Philips Stadion en de vertegenwoordiger van Prijt Meubelen in Strijp vandaag met elkaar overeen gekomen. Het door Prijt tegen de gemeente aangespannen kort geding gaat niet door.

De genoemde partijen waren al enkele dagen met elkaar in overleg. De openstelling van de weg is mogelijk geworden doordat HBG, de aannemer van de verbouwing van het stadion, tot de conclusie kwam dat door een andere organisatie van de bouwlocatie het mogelijk zou zijn tijdelijk geen gebruik te maken van de ruimte op de Frederiklaan.

Dit vergt wel verplaatsing van bouwmaterialen en maakt ook de aan- en afvoer van materialen complexer. Met ingang van 1 oktober zal de aannemer echter aan de gang moeten met een aantal bouwkranen dat gebruik maakt van de ruimte op de Frederiklaan. Daarom zal in komend overleg nog worden bepaald wanneer afsluiting van de weg voor de bouwwerkzaamheden beslist noodzakelijk is en welke methode daarbij wordt gevolgd.

De gemeente meent dat tijdens de tijdelijke openstelling van de weg
-in beide richtingen- de verkeersveiligheid voldoende is gegarandeerd. De getroffen verkeersmaatregelen (omleidingen) worden tijdelijk ongedaan gemaakt. Wel zullen voor met name voetgangers en voor het goede verloop van aan- en afvoer van bouwmaterialen extra borden worden geplaatst.

Partijen hebben met elkaar afgesproken dat bij het opnieuw afsluiten van de Frederiklaan regelmatig overleg zal worden gepleegd over de voortgang van het werk en de noodzakelijke (verkeers) maatregelen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Afsluiting Frederiklaan te Eindhoven tijdelijk opgeheven '
Lees ook