Gemeente Etten-Leur

Afsluiting gedeelte Haansberg

Vanaf maandag 13 augustus aanstaande is het gedeelte Haansberg, vanaf de Geerstraat tot aan Sander, wegens reconstructie-werkzaamheden afgesloten. Als eerste wordt gestart met het kruispunt aan de Geerstraat-Haansberg. Naar verwachting duurt dit werk een paar dagen en gaat het kruispunt vrijdag 17 augustus weer open voor het doorgaande verkeer. Na het werk aan het kruispunt wordt er in zuidelijke richting verder gewerkt.

De reconstructie omvat het volgende:

* Opbreken van het oude asfalt;

* Aanbrengen van een nieuwe fundering;

* Aanbrengen van de nieuwe rijbaan, uitgevoerd in straatstenen;
* Herbestraten of vernieuwen van de inritten naar de aanliggende panden;

* Afwerken van de bermen, aanbrengen van grasbetontegels tegen de zijkant van de weg.

Tijdens de afsluiting vanaf de Bankenstraat tot aan Sander is de geldende omleidingsroute met borden aangegeven. De aanliggende bedrijven en woningen blijven zo veel als mogelijk bereikbaar. Tijdens het aanbrengen van het straatwerk kunnen de panden echter tijdelijk moeilijk of niet bereikbaar zijn. De geplande werkzaamheden zijn onderdeel van de tweede fase. In totaal vindt de reconstructie aan de hele Haansberg plaats in drie fasen. De eerste fase vanaf de Bankenstraat tot aan de Geerstraat is inmiddels afgerond.

Deel: ' Afsluiting gedeelte Haansberg Etten-Leur '
Lees ook