Provincie FlevolandAfsluiting Gemaalweg (N712) tussen Lemsterweg en Lemsterpad

Vanaf maandag 3 juni tot en met uiterlijk vrijdag 28 juni kan het verkeer geen gebruik maken van de verbindingsweg tussen de Noordoostpolder en de provincie Friesland (Lemmer), langs gemaal Buma en over de Friese Sluis. In deze periode worden werkzaamheden uitgevoerd aan de infrastructurele werken in het gedeelte van de Gemaalweg (N712) tussen de Lemsterweg en het Lemsterpad
(provinciegrens). Omdat de weg gedeeltelijk wordt opgebroken, is afsluiting onvermijdelijk. Bovendien zorgt de afsluiting ervoor dat de wegwerkers hun werk veilig kunnen doen, volgens de voorschriften van de Arbo-wet.

Tijdens de afsluiting wordt het doorgaande wegverkeer, behalve langzaam verkeer, omgeleid via rijksweg A6. Langzaam verkeer wordt omgeleid via omliggende gemeentelijke wegen. Voetgangers en brom-/-fietsverkeer worden via het terrein van gemaal Buma en een hulpbrug over de sluiskolk langs de werkzaamheden geleid. Het openbaar vervoer volgt ook een alternatieve route.

Er worden bij de Gemaalweg diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo zullen bij de betonnen brug over de zuigmond van het gemaal de zogeheten opleggingen (ondersteuningen) worden vervangen. Ook wordt schade aan het beton gerepareerd en wordt er een nieuwe slijtlaag op het rijdek aangebracht. Daarnaast wordt betonschade in de brugkelder van de Friese Sluis gerepareerd. Aangezien de brugkelder grotendeels onder de weg ligt en de reparaties vanaf de buitenkant plaatsvinden, moet een deel van de weg worden opgebroken. Van de rijbaan zullen enkele oude asfaltlagen worden verwijderd en vervangen door nieuwe asfaltlagen. Ook de fiets- en voetpaden worden van een nieuwe bestrating voorzien. Tot slot wordt op de vorig jaar aangebrachte beplanking op de brug over de Friese Sluis een slijtlaag aangebracht.

De uitvoering van al deze werkzaamheden is in dezelfde periode gepland, zodat alle infrastructurele werken bij het gemaal en de sluis weer vele jaren vooruit kunnen en het verkeer slechts één aaneengesloten periode overlast heeft door de werkzaamheden. Informatie over deze en de andere werkzaamheden aan provinciale wegen is te vinden op de provinciale internetpagina:
www.flevoland.nl/wegeninformatie.

Deel: ' Afsluiting Gemaalweg (N712) tussen Lemsterweg en Lemsterpade '
Lees ook